Menu

banner nieuws

Op vrijdag 27 november wordt de studiedag ‘Depressiepreventie bij adolescenten’ gehouden in Oss. Een initiatief vanuit het samenwerkingsverband met het Trimbos-instituut, GGZ Oost Brabant, Radboud Universiteit, ZonMw, academische werkplaats Inside-Out, Universiteit Utrecht en de Gemeente Oss.

Toename depressie

Depressie is een van de meest voorkomende mentale stoornissen en heeft een grote impact op het functioneren van het individu. Ook bij jongeren neemt depressie toe gedurende de adolescentie. Helaas blijft dit vaak onopgemerkt, waardoor jongeren niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Wanneer de gevoelens van depressie wel gezien worden, is het vaak niet duidelijk hoe daarmee om te gaan in de schoolcontext of wat de meest effectieve behandeling is. Daarnaast zou het nog beter zijn door middel van preventie jongeren vaardigheden aan te bieden zodat een echte depressie voorkomen kan worden.

Doel

Het doel van de studiedag is om professionals uit de jeugdzorg, jeugd-GGZ en het onderwijs te voorzien van de meest recente inzichten. Tevens zijn er workshops die de professionals in staat moeten stellen de nieuwe inzichten eigen te maken en te vertalen naar het werkveld. De studiedag is kosteloos en lunch wordt verzorgd.

Datum: 27 november
Locatie: gemeentehuis Oss
Adres: Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss

Bekijk het programma en ga voor meer informatie en aanmelden naar www.trimbos.nl/depressiepreventiedag

Bron: S. Rasing, onderzoeker GGZ Oost Brabant

Ga naar boven

Achtergrond-blauw