Menu

banner nieuws


De Familieraad wil graag communiceren met cliënten en naastbetrokkenen van cliënten. Dit doen we onder andere met onze digitale nieuwsbrief. In onze nazomerse uitgave wordt speciale aandacht gegeven aan:

1. Familiebeleid op de werkvloer: de stand van zaken
2. Familievertrouwenspersoon ondersteunt familie en naasten
3. Hoe is familietevredenheid onderzocht?
4. Participatie en medezeggenschap, samen doen we meer
5. Mijlpalen 2014 nogmaals op een rijtje: jaarverslag 2014 al gelezen? (Klik hier voor het jaarverslag)
6. LINK magazine in het teken van naastenzorg: hierin o.a een interview met Lucille Werner over de pieken en dalen in het leven.
7. Oproep voor nieuwe familieraadsleden

KLIK HIER voor de nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Groet, Jan van Sonsbeek (voorzitter) namens de Familieraad

Meer over het werk van de Familieraad: www.ggzoostbrabant.nl/familieraad

Ga naar boven

Achtergrond-blauw