Menu

banner nieuws

Bord Ons Plein“Vanaf de eerste dag voelde het goed”, zegt teamleider Henri Raaijmakers over het kantoorloos werken op Eikenheuvel 5/6.

Deze voorziening van GGZ Oost Brabant valt onder het cluster Lvb-P specialistische zorg op Huize Padua. Hier verblijven cliënten met complexe problematiek; een verwevenheid van psychiatrische problematiek en een (lichte) verstandelijke beperking. Begin dit voorjaar van 2015 stapten zij over naar kantoorloos werken. Op 20 november jl. was de officiële opening, voor cliënten en hun naasten, medewerkers en ketenpartners. Teamleden en cliënten gaven presentaties en rondleidingen door het gebouw.

Geen aparte verpleegpost meer, maar een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor team en cliënten met de benaming ‘Ons Plein’. Rondom de gezamenlijke ruimte zijn voldoende kleinere kamers waar een vertrouwelijk gesprek kan plaatsvinden.

“In een kantoor trek je je als medewerker terug en dan zit de cliënt alleen,” aldus Henri Raaijmakers. “De nieuwe ruimte heeft het gevoel van een huiskamer. Er is voor de cliënten geen drempel meer om een verpleegkundige aan te spreken, er is meer nabijheid en contact. Het bevordert ook de veiligheid.”

Volgens hem komt deze andere manier van werken de sfeer, samenwerking en gelijkwaardigheid ten goede tussen cliënt en hulpverlener. De herstelondersteunende zorg die GGZ Oost Brabant wil geven komt zo goed tot zijn recht.

De overstap naar kantoorloos werken is voorbereid door een breed samengestelde projectgroep. Ook cliënten en hun familie, een ervaringsdeskundige en het team van Eikenheuvel 5/6 zijn bij de voorbereidingen betrokken. Een geplande verbouwing gaf de mogelijkheid om de bestaande voorziening anders in te richten.

Bron: Communicatie

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw