Menu

banner nieuws

Eind november brachten ambtenaren en wethouders uit Zuidoost Brabant een werkbezoek aan de afdeling Kind & Jeugd in Helmond van GGZ Oost Brabant. Het thema van de middag was een kennismaking met de meest intensieve zorg die Kind & Jeugd GGZ biedt. Doel van de werkbezoeken is om nog beter kennis met elkaar te maken en de professionals in de jeugd-ggz.

Het was een constructief werkbezoek, waarin workshops over FACT-jeugd, de Kliniek Adolescenten en Preventie van depressie en suïcide werden gevolgd en er volop de ruimte was voor uitwisseling tussen ambtenaren/wethouders en professionals en cliënten. Er zijn concrete afspraken gemaakt, onder meer over suïcidepreventie en de intensivering van de ketensamenwerking. Concluderend kunnen we zeggend dat we goed op weg zijn om de transformatie verder vorm te geven. Concrete aanknopingspunten voor de gezamenlijke ontwikkelopgave m.b.t. preventie van depressie en suïcide worden de komende tijd door gemeente, GGD en GGZ verder uitgewerkt.

Bron: Kind & Jeugd, regio Helmond

Ga naar boven

Achtergrond-blauw