Menu

banner nieuws

GGZ Oost Brabant heeft de Suïcidepreventie app ontwikkeld: een handig hulpmiddel voor hulpverleners bij het bespreekbaar maken van suïcidaliteit. De app is gratis te downloaden in de Playstore en de Appstore.

De Suïcidepreventie app richt zich op professionals die in contact komen met patiënten met suïcidaal gedrag, en is bedoeld om hen te ondersteunen bij het geven van passende zorg. In de app is onder andere informatie te vinden over diagnostiek, vaardigheden en een vragenlijst.

Suic app

De inhoud is gebaseerd op de landelijke multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’. Deze landelijke richtlijn is een verzameling van concrete aanbevelingen om te komen tot een goede diagnose en een verantwoorde behandeling van mensen die kampen met suïcidale gedachten en/of een suïcidepoging deden.

app

Hackathon
De Suïcidepreventie app is ontwikkeld tijdens de hackathon die GGZ Oost Brabant organiseerde in september vorig jaar. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst boog een team van ontwikkelaars zich belangeloos over het idee van een dergelijke app en realiseerden zij een prototype. Dit prototype is de afgelopen maanden met financiële ondersteuning vanuit het innovatienetwerk Gideonsbende van GGZ Oost Brabant verder getest en ontwikkeld. Hierbij is samengewerkt met een panel van deskundigen, waaronder hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit Ad Kerkhof. GGZ Oost Brabant stelt de app vrij beschikbaar.

  • “Van harte aanbevolen”, Ad Kerkhof

  • “Een handige app voor hulpverleners die suïcide bij hun cliënten willen voorkomen en hier snel en op een doeltreffende manier naar willen handelen”, Barbara Rooks, Stichting 113.nl

  • “Onze docenten zijn erg enthousiast, mooi product”, Claudia Hamerlinck, Leerhuis van Reinier van Arkel

Praten over suïcidaliteit
GGZ Oost Brabant beschouwt de zorg voor mensen die suïcidaal gedrag vertonen als een belangrijk speerpunt. Daarom zijn vrijwel alle cliëntgebonden medewerkers in 2015 getraind in het bespreekbaar maken van suïcidaliteit en krijgt deze training in 2016 een vervolg. GGZ Oost Brabant wil met de trainingen – en dus ook met het vrij beschikbaar stellen van de app - een klimaat scheppen waarin mensen voelen dat over suïcidaliteit en/of over hulp bij vrijwillige levensbeëindiging, kan worden gepraat.

Bron: Peter Gijsen en Edwin de Koning
Datum: 12 mei 2016

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw