Menu

banner nieuws

In Oss heeft de eerste groep cliënten de intensieve groepsbehandeling Angststoornissen afgerond. De resultaten zijn goed goed: de cliënten hebben veel baat bij de behandeling en ze zijn bijzonder tevreden. In 16 weken hebben ze 2,5 dag een programma gevolgd met cognitieve therapie en exposure. Hierdoor krijgen zij inzicht in onderliggende en instandhoudende factoren, waarmee ze vervolgens een plan kon maken hoe deze te doorbreken. Er zijn extra bijeenkomsten geweest om ook de naasten actief te betrekken. Naast het verminderen van de angstklachten was er ook sprake van de opbouw van gezond gedrag en maatschappelijke invulling. Ondertussen is er een tweede groep van start gegaan. Deze behandeling is vooral voor mensen met een angststoornis die geen baat hadden bij reguliere behadeling/cognitieve therapie. Ook cliënten met een angststoornis uit de regio Helmond of Boxmeer kunnen zich na verwijzing aanmelden voor deze intensieve groepsbehandeling.
Binnenkort is de flyer beschikbaar met meer informatie.

Wilt u meer info? T 0412 – 84 70 02

Enkele reacties van deelnemers:
“Het is een kans die je met beide handen moet aangrijpen
“Wees maar bang en doe het toch”
“Ik ga weer leuke dingen met mijn zoontje doen”
“Het werkt heel goed, dat je eruit bent, dat je meedoet en eraan werkt”

Bron: Linda Willems

Ga naar boven

Achtergrond-blauw