Menu

banner nieuws

Meer eigen regie voor cliënt, naaste en behandelaar

GGZ Oost Brabant presenteert met het visiedocument Digitale zorg: meer eigen regie aan het begin van het nieuwe jaar haar ambities op het gebied van E-Mental Health (EMH).

De visie van 2012 was met name gericht op de introductie van EMH / Digitale zorg, inmiddels voldoet GGZ Oost Brabant aan de eisen van de zorgverzekeraars. Nu ligt de focus op de inhoudelijke verdieping en meer eigen regie, en ademt de visie betrokkenheid, service en gemak.

Herstelvisie

GGZ Oost Brabant zet de komende jaren in op de doorontwikkeling van EMH Digitale zorg, omdat dit bijdraagt aan een betere behandeling van cliënten. De cliënt staat in deze visie in alle opzichten centraal. Hij of zij bepaalt welke doelen worden gesteld, beslist mee over de behandeling en onderneemt zoveel mogelijk zelf de acties die nodig zijn om te herstellen met zijn ziekte. Dit bevordert de eigen regie en daarmeest past Digitale zorg naadloos in de herstelvisie volgens welke GGZ Oost Brabant werkt.

Flexibiliteit

De behandelaren hebben de mogelijkheid om de modules flexibel in te zetten en aan te passen aan de behandeling of ondersteuning van de cliënt. Naast de standaard basismodules ontwikkelt GGZ Oost Brabant zoveel mogelijk zelf specialistische modules voor de verschillende zorgpaden.

Er is veel aandacht voor het betrekken van het netwerk van de cliënt in de behandeling. Een ander speerpunt is de integratie van Digitale zorg in de ketenzorg.

Blended

De visie is tot stand gekomen in inhoudelijke sessies met programmaleiders en ondersteuning. Aan de projectstatus komt medio 2017 een einde, de verantwoordelijkheid voor Digitale zorg is dan ondergebracht in de lijn. Digitale zorg is daarmee een regulier onderdeel van het behandelaanbod in de zorgpaden, net zoals de face to face zorg (we spreken dan van ‘blended’ behandelen). Zowel scholing en ondersteuning als sturing op resultaten worden onderdeel van het bedrijfsproces binnen GGZ Oost Brabant.

Minddistrict en Gx

GGZ Oost Brabant werkt met het platform van Minddistrict en is lid van de Gx, een samenwerkingsverband van GGZ-instellingen op het gebied van E-Mental Health.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Theo Schoutsen, M 06 22 39 29 40.

Bron: Theo Schoutsen, projectleider
Datum: 4 januari 2017

Ga naar boven

Achtergrond-blauw