Menu

banner nieuws

Edith Schippers, minister van VWS noemt het STORM-project van Kind en Jeugd GGZ Oost Brabant als één van de praktijkvoorbeelden (best practices) in de aanpak om depressies bij jongeren te voorkomen. ‘Het project heeft een goede aanpak, die de moeite waard is voor andere regio’s’, staat in het Meerjarenprogramma depressiepreventie te lezen. Dit programma heeft tot doel om het aantal mensen met een depressie fors terug te dringen: 30 % minder mensen met een depressie in 2030.

De impact van een depressie op een jongere is veel groter dan bij een volwassene. De GGZ behandelt jaarlijkse zo’n 170.000 kinderen tot 17 jaar met psychische klachten. De onderzoekslijn Kind & Jeugd richt zich op deze kwetsbare groep kinderen (en hun ouders) die kinder- en jeugdpsychiatrie nodig hebben. Over het STORM-project staat in het Kamerstuk van de minister:

Jongeren
Een op de 15 jongeren heeft een depressie. Voor jongeren bieden zowel de jeugdgezondheidszorg als de scholen een belangrijke ingang daar waar jongeren met problemen kampen. Op een aantal plekken in het land zijn goede aanpakken ontwikkeld, die de moeite waard zijn voor andere regio’s.

Het STORM-project (Strong Teens and Resillient Minds) is in het leven geroepen om depressieve klachten vroegtijdig samen met middelbare scholen te signaleren en aan te pakken. Dit project stimuleert de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren. Het project is een samenwerking tussen GGZ Oost Brabant, GGD, regionale scholen, schoolmaatschappelijk werk, Indigo, Radboud Universiteit en het Trimbos Instituut. De gemeente Oss ondersteunt het project. Inmiddels is STORM in een groot deel van de regio Hart van Brabant geïmplementeerd.

Depressiedeal
Op 15 februari ondertekenden 19 partijen een Depressiedeal. Deze afspraak moet ervoor gaan zorgen dat er in 2030 dertig procent minder mensen zijn met een depressie. Onder meer GGZ Nederland, ActiZ Jeugd, MIND, Trimbos, en de V&VN zetten hun handtekening onder de deal. De 19 partijen vinden dat er in Nederland te veel mensen zijn die een depressie krijgen en dat er te weinig wordt ingezet op preventie hiervan. Ze willen dat er meer aandacht komt voor vroegsignalering en voor het voorkomen ervan op plaatsen waarvan bekend is dat er veel mensen zijn die risico lopen op een depressie, zoals scholen, in de wijk en op werk. Hoogrisicogroepen zijn: jongeren, jonge vrouwen, huisartspatiënten, werknemers in stressvolle beroepen, chronisch zieken en mantelzorgers.

Fors verminderen
Daarom zeggen de ondertekenaars toe dat ze samenwerken om het Meerjarenprogramma Depressiepreventie uit te voeren. Ook huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraars worden hierbij betrokken en mogen meedenken over de invulling van het programma.

Eerder signaleren
Minister Schippers schrijft blij te zijn dat de partijen met elkaar en met het ministerie willen samenwerking om in te zetten op preventie. “Een depressie werkt echt diep door in je leven. Het is belangrijk dat we meer weten, eerder signaleren en het taboe doorbreken. Zodat mensen eerder hulp vragen en krijgen. Met tijdige hulp kan je zelfs voorkomen dat iemand echt in een depressie raakt. Samenwerking is dan ook cruciaal om deze ambitieuze doelstelling te halen. Ik ben heel blij dat zoveel partijen er de schouders onder willen zetten.”

Bron: Communicatie

 

 

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw