Menu

Soms lukt het niet om je leven van alledag te leiden. Je loopt tegen problemen aan. Je weet niet wat je moet met je gevoel of gedachten. Wanneer je bij de High & Intensive Care (HIC) Adolescenten in behandeling komt, is het voor jou even nodig om een korte periode opgenomen te zijn. Samen met jou, je ouders of verzorgers, je partner of andere voor jou belangrijkemensen, kijken we naar hoe deze korte opname ervoor kan zorgen dat het weerbeter met je gaat. Ook de (ambulante) hulpverlener van wie je al behandeling krijgt,blijft nauw betrokken zodat je je behandeling zo snel mogelijk weer vanuit thuis kunt voortzetten.

Hoe word je opgenomen?

De hulpverlener van wie je al hulp krijgt of de medewerker van de crisisdienst, meldt je aan bij de HIC Adolescenten. Hij of zij vertelt jou, samen met je belangrijke naasten, bij voorkeur voor je naar de HIC komt, hoe het er op deze afdeling aan toe gaat. Een opname kan vrijwillig of gedwongen zijn. Dat laatste kan alleen als behandeling voor jou wel noodzakelijk s maar jij dit zelf niet wilt. Hoelang je opgenomen wordt, is bij iedereen anders;zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.Gemiddeld duurt een opname een aantal weken.

Op de HIC

De HIC Adolescenten heeft ruimte voor 8 adolescenten in de leeftijd van 16 toten met 23 jaar. De HIC ziet er uit als eenwoonhuis. Je hebt een eigen kamer met daarin een bed, kledingkast en bureau.Ook is er een douche en een toilet. Je mag eigen spullen, zoals fotolijstje, meenemenom je slaapkamer persoonlijker temaken.

We vinden het belangrijk dat je contact hebt met voor jou belangrijke anderen.Daarom mag je bezoek ontvangen, van bijvoorbeeld je ouders, vrienden of familie.Je mag ook bellen en internetten. Dat gaat in overleg met je mentoren. Voor ouders en verzorgers of belangrijke anderen bestaat de mogelijkheid om op dagdelen aanwezig te zijn, om zo samen iets te ondernemen. Dit gebeurt altijd in overleg met jou en het behandelteam.Overdag en ’s nachts werken er begeleiders en verpleegkundigen. Bij opname krijg je twee mentoren die voor jou het eerste aanspreekpunt zijn en met wie jeregelmatig overlegt over hoe het met je gaat. Het behandelteam bestaat daarnaastuit verschillende behandelaren zoals: een psychiater, systeemtherapeut, psychiater in opleiding of verpleegkundig specialist, maatschappelijk werker.Omdat je op de HIC samen met anderen verblijft is het nodig bepaalde afspraken te maken, bijvoorbeeld over de privacyvan jou en anderen, roken, rusttijden en dergelijke. Deze huisafspraken overhandigen we je bij opname.

Herstel voorop!

Binnen de HIC werken we met jou aanhet herstel van een gezond dagritme ende activiteiten in het dagelijks leven dievoor jou belangrijk zijn; binnen het gezin, maar ook daarbuiten zoals hobby, sport,studie of werk. De dagen op de HIC zijn daarop ingericht.Je wordt uitgenodigd om samen te ontbijten,lunchen en avondeten. Dit avondeten verzorg je in een wisselend schema samen met andere jongeren die op de HIC verblijven. Daar waar mogelijk en passend, zet je je studie, werk of hobby’s voort tijdens je opname. Daarnaast heb je afspraken voor onderzoeken, behandelingen therapie.Hoe een dag op de HIC er voor jou uitziet, is afhankelijk van hoe het met je gaat en wat jouw opnamedoelen zijn. De verwachtingen van jou, voor jou belangrijke anderen en de behandelaren bespreken we in het zorgafstemmingsgesprek (hetZAG) bij opname en daarna een of twee keer per week.Jouw doelen leggen we vast in een behandelplan,samen met de manier waarop wed ie doelen willen bereiken. Dat kan in de vorm van gesprekken, oefenen of therapie,met jou alleen, of met belangrijke anderen erbij. Of in een groep samen met mede-cliënten. Hoe je invulling geeft aanhet weekend, is per persoon verschillend.Daar waar mogelijk kun je (gedeeltelijk)naar huis.Wanneer het beter met je gaat en dedoelen in je behandelplan zijn gehaald, overleggen we over het stoppen van jebehandeling op de HIC en over je dev ervolgbehandeling. De meeste jongeren gaan gewoon weer naar huis en ontvangen dan verdere ambulante behandeling.

Meer informatie

De High & Intensive Care voor adolescenten is een onderdeel van GGZ Oost Brabant waarbij qua expertise en diensten nauw wordt samengewerkt met Herlaarhof, centrum voor kinder- enjeugdpsychiatrie (onderdeel van de organisatie Reinier van Arkel). De HIC is gevestigd op zorgprak Voorburg in Vught.

Bij je opname op de HIC adolescenten ontvang je een informatiepakket metmeer informatie over o.a. de huisregels.Word je opgenomen met zorgmachtiging of crisismaatregel dan ontvang je ook daarover informatie.

Uitgebreide informatie lees je in deze brochure.

 

 

Ga naar boven

Achtergrond-oranje