Menu

banner-dementie

Banner Klik kaart

Dementie is een hersenaandoening waarbij het gehele verstandelijk functioneren steeds verder achteruit gaat, zodanig dat het normale leven niet meer mogelijk is en men langzaam maar zeker totaal afhankelijk wordt van de hulp van anderen. Dementie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak. Het is een syndroom, dat wil zeggen dat het gaat om een aantal met elkaar samenhangende verschijnselen die zich tegelijkertijd voordoen. Dementie is een progressieve ziekte; de verschijnselen worden in de loop van de jaren talrijker en zij nemen in ernst toe.

Ga naar boven

Achtergrond-oranje