Menu

banner eetstoornissen

Banner Klik kaart

Ervaar de kracht van specialistische behandelingen en word een eetstoornis de baas

In Nederland lijden ruim 25.000 mensen aan een eetstoornis. Het Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen van GGZ Oost Brabant biedt al meer dan twintig jaar specialistische zorg voor volwassenen en jongeren met complexe eetstoornissen, zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa. Ook emotionele overeters (eetbuistoornis bij volwassenen) kunnen bij ons terecht. Tijdens de behandeling leren cliënten normaal te eten en te bewegen. Daarnaast werken ze aan gewichtsherstel, lichaamsbeleving en achterliggende factoren. Dit doen ze door het maken van opdrachten en er over te praten, maar ook door creatieve of lichaamsgerichte therapie.

Alle deskundigheid onder één dak
Een team van specialisten biedt de best mogelijke zorg voor jongeren en volwassenen met een eetstoornis. Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeut, GZ-psychologen, huisartsen, diëtisten, internisten, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten, sociotherapeuten en verpleegkundigen werken samen aan de diagnostiek en behandeling van de cliënt. De hoofdlocatie van het Centrum is Helmond.

“Een eetstoornis is geen keuze, maar een sluipende en ernstige ziekte waaraan iemand kan sterven. Vaak ligt er een andere oorzaak aan ten grondslag zoals erfelijke aanleg, een trauma of depressie. Een eetstoornis is net een ijsberg: in het begin zie je alleen het topje dat boven water uitsteekt. Mijn taak is het topje te laten smelten en er achter te komen wat er onder verstopt zit.”
Mladena Simeunovic, psychiater

Het telefonisch spreekuur:  

Dagelijks is het mogelijk om één van de behandelaren te spreken tijdens het telefonisch spreekuur.
Voor de exacte tijd kunt u hiernaar informeren bij het secretariaat via T 088 – 846 00 13

Ga naar boven

Achtergrond-oranje