Menu

banner HIC

Banner Klik kaart

Specialistische cliëntvriendelijke zorg tijdens crisissituaties in een veilige setting.

Op de High Intensive Care (HIC) worden cliënten opgenomen waarmee het tijdelijk zo slecht gaat dat zij intensieve zorg nodig hebben.

De High Intensive Care (HIC) is een gesloten, klinische voorziening voor cliënten vanaf 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten bij wie de eigen veiligheid, of die van anderen, zonder opname in gevaar zou zijn. Vriendelijke opvang, intensieve begeleiding en een multidisciplinaire aanpak van de psychiatrische problematiek zijn noodzakelijk om verdere schade te voorkomen en persoonlijk herstel te bevorderen. 

De HIC biedt kortdurende klinische 24-uurs zorg, als ambulante behandeling tijdelijk niet toereikend is. De specialistische zorg op de HIC is erop gericht  het acute gevaar weg te nemen en de gezondheid en het welbevinden van onze cliënten te bevorderen. Om dit te bereiken werken we samen met cliënt en zijn naasten.

Gevoelens van angst en onzekerheid hebben vaak een relatie met iemands ziektegeschiedenis. Op de HIC proberen we cliënten een gevoel van veiligheid te geven, door de 24-uurs aanwezigheid van het verpleegkundig personeel en de geslotenheid van de kliniek. Het dagprogramma geeft  regelmaat en houvast.

Eén-op-één-begeleiding

Als dat nodig is kunnen we de zorg opschalen naar één-op-één verpleegkundige begeleiding en kunnen we de cliënt op de intensive care unit een rustige en veilige omgeving aanbieden waar hij  in aanwezigheid van een professionele hulpverlener tot rust kan komen.

Doel van de behandeling op de HIC

Met de behandeling streven we ernaar dat er voor een cliënt weer een wenselijke situatie ontstaat. Maar we kijken ook verder. De ziekte en de problemen waar iemand tegen aanloopt hebben immers gevolgen voor het persoonlijk functioneren, bijvoorbeeld voor de relatie met anderen, maar ook voor de  woonsituatie en de mogelijkheid om te (blijven) werken. Tijdens de behandeling onderzoeken we daarom de mogelijkheden die weer kunnen leiden tot een acceptabele situatie. Het verblijf op een HIC duurt in de regel niet lang; wanneer het acute gevaar is geweken kan het vertrek naar huis voorbereid worden. Na de klinische opname volgt doorgaans ambulante nazorg; dit is een behandelvorm waarbij een cliënt thuis de mogelijkheid krijgen om de behandeling voor langere tijd door te zetten En waardoor iemand niet langer dan noodzakelijk in de kliniek hoeven te blijven.

Drie locaties

GGZ Oost Brabant heeft op drie locaties een High Intensive Care: in Oss (folder), Helmond en Boekel (Huize Padua). Bij de HIC in Oss kunt u virtueel een kijkje nemen (360 graden foto's). 

U kunt de HIC hier bekijken >>

Ga naar boven