Menu

banner-persoonlijkheidsstoornis

Banner Klik kaart

Op deze pagina vind je informatie over persoonlijkheidsstoornissen: hoe wij deze behandelen, voor wie wij er zijn en wat wij daarbij belangrijk vinden.

Bent u al aangemeld voor een behandeling bij GGZ Oost Brabant? Dan vindt u hier meer informatie over het eerste gesprek en wat u nog meer moet weten als u bij ons in behandeling komt.

Voor wie zijn wij er?

Mensen die bij ons behandeld worden voor persoonlijkheidsproblemen hebben gemerkt dat relaties met anderen niet gemakkelijk verlopen. Dat kan zowel in hun privéleven zijn, als bijvoorbeeld op het werk en daarbuiten. Mensen met persoonlijkheidsproblemen hebben vaak last van te heftige of juist te geremde emoties, wisselende stemmingen, impulsieve handelingen, storende negatieve gedachten en problemen met hun zelfbeeld. Vaak spelen er ook andere klachten, zoals somberheid of angst.
Het is voor veel mensen met persoonlijkheidsproblemen vaak lastig om een richting te geven aan het leven, duurzame relaties aan te gaan en zelfstandig keuzes te maken. De problemen die zij ervaren, hebben vaak een diepgaande invloed op hun functioneren. Ze lopen vast in verschillende levensgebieden, zoals partnerrelaties en vriendschappen, opvoeding, werk of school.

Wat verstaan we onder persoonlijkheidsstoornissen?

Mensen met een gezonde persoonlijkheid zijn in staat om hun gedrag op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en situatie. Hierdoor zijn ze tevreden over zichzelf en kunnen ze goed functioneren in hun omgeving. Wanneer negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek.

Een persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een langdurig patroon van ervaringen en gedragingen. Dit kan zich uiten in de manier waarop iemand omgaat met emoties, hoe hij denkt over zichzelf en anderen, de wijze waarop hij relaties aangaat en op welke manier hij zijn eigen impulsen en emoties kan beheersen.

Persoonlijkheidsstoornissen worden opgedeeld in groepen, ook wel clusters genoemd. Globaal zijn er drie soorten (clusters) persoonlijkheidsstoornissen:

Cluster A
Mensen met een cluster A persoonlijkheidsstoornis kunnen op anderen wat vreemd of apart overkomen. Ze leven vaak alleen en geïsoleerd, hebben weinig contact met anderen en zullen niet zo snel hulp zoeken.

Binnen cluster A vallen: de paranoïde-persoonlijkheidsstoornis, de schizoïde-persoonlijkheidsstoornis en de schizotypische-persoonlijkheidsstoornis.

Cluster B
Mensen met een cluster B persoonlijkheidsstoornis zijn vaak wat impulsief, hebben een gering zelfbeeld, vinden het moeilijk met hun emoties om te gaan en ervaren vaak problemen met hun identiteit.
Binnen cluster B vallen: de borderline-persoonlijkheidsstoornis, de antisociale-persoonlijkheidsstoornis, de histrionische-persoonlijkheidsstoornis en de narcistische-persoonlijkheidsstoornis.

Cluster C
Mensen met een cluster C persoonlijkheidsstoornis zijn vaak angstig. Ze hebben hierdoor moeite om relaties aan te gaan of zijn bang om mensen te verliezen. Ze gaan conflictsituaties uit de weg en ze hebben vaak moeite om zelfstandig in het leven te staan.
Binnen cluster C vallen: de vermijdende-persoonlijkheidsstoornis, de afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis en de dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis.

Tijdens uw behandeling kunnen u en uw naasten de online module Psycho-educatie volgen, waarin u informatie en inzicht krijgt over het ziektebeeld.

Behandeling

Een persoonlijkheidsstoornis ontstaat door een veelheid van factoren. In de behandeling onderzoeken we deze factoren, daarnaast is het van belang te kijken naar de factoren die de problemen in het hier en nu in stand houden. Dat kunnen omstandigheden zijn of bijvoorbeeld automatische reactiewijzen. Daarom is onze behandeling erop gericht u te helpen om uzelf beter te leren kennen en te begrijpen. Door inzicht in uw gedachten, emoties en gedrag, leert u hier beter mee omgaan. Door vaste patronen te doorbreken, ontstaan nieuwe mogelijkheden. We kijken vooral naar de dingen die u lastig vindt of waar u moeite mee heeft. Ons doel is dat u kunt omgaan met uw problemen en uw leven weer op de rit krijgt.

Uit onderzoek weten we dat persoonlijkheidsstoornissen goed behandeld kunnen worden met onze behandelmethoden:

Afhankelijk van uw diagnose en uw hulpvraag kiezen we in het adviesgesprek samen de zorgroute en de daarbij horende behandelvormen die het beste bij u passen.
Het behandelplan, dat we bij de start van de behandeling samen opstellen, vormt de leidraad van de behandeling. Waar nodig stelt u een crisisplan op, eventueel samen met familie of naasten, met ondersteuning van een hulpverlener.

Hoe lang duurt uw behandeling?

Uit onderzoek is gebleken dat onze behandelingen effectief zijn. Hoe lang de behandeling duurt verschilt per persoon en per behandelmethode. Voor sommige cliënten is een aantal maanden behandeling voldoende, bij anderen kost het meer tijd, variërend tussen een half jaar en twee jaar. We blijven daarover steeds met elkaar in gesprek, zodat het voor u duidelijk is in welke fase van de behandeling u zich bevindt.

Onze behandelteams

Een deskundig en enthousiast multidisciplinair team werkt vanuit een gezamenlijke visie aan uw behandeling. Dit team bestaat onder andere uit GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en psychiaters.
Tijdens uw behandeling krijgt u een regiebehandelaar toegewezen. Hij of zij is ondermeer verantwoordelijk voor de coördinatie van uw behandeling en zorgt er voor dat samen met u een behandelplan wordt opgesteld, uitgevoerd en bijgesteld als dat nodig is.

Verder werken wij intensief samen met huisartsen, basis GGZ, maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk.

Familie en naasten

Als uw naaste of familielid te maken heeft met een persoonlijkheidsstoornis heeft dit ook ingrijpende gevolgen voor u. Wij vinden het belangrijk u goed te informeren en te betrekken bij de diagnosestelling en de behandeling. Andersom bent u als naaste of familie ook een informatiebron voor onze behandelaren. Wij vinden het belangrijk om goed met u samen te werken. Zo dragen we samen bij aan het herstel van uw naaste/familielid.
Met uw vragen kunt u bij ons terecht. Steun of een luisterend oor vindt u ook bij:
• Labyrint - in - Perspectief
• Stichting Borderline
• Triade Borderline
• Naasten voor naasten
• Familie van
• Kopstoring
• Landelijke stichting familievertrouwenspersoon

Ervaringsverhalen

 - Martijn van de Biggelaar
 - Heidi Schijvens

Nuttige sites

www.mbtnederland.nl
www.schematherapie.nl
www.kenniscentrumps.nl

Ga naar boven

Achtergrond-oranje