Crisishulp en crisiskaart

Heeft u acuut hulp nodig voor uzelf of zoekt u acuut hulp voor iemand in uw omgeving? Bel dan uw huisarts of de huisartsenpost. De huisarts kan vervolgens onze crisisdienst bellen. Daar is 24 uur per dag een sociaal psychiatrisch verpleegkundige beschikbaar die meteen actie kan ondernemen. Ook is altijd een psychiater beschikbaar.

Dit zijn de telefoonnummers van de huisartsenposten in de regio van GGZ Oost Brabant.

Helmond: 088-876 51 51 
Boxmeer: 0900- 8880
Oss- Uden- Rosmalen: 088-876 50 50

 • Crisiskaart

  Voor mensen met problemen op het gebied van geestelijke gezondheid heeft het dezelfde functie als de SOS-ketting; de crisiskaart. Als iemand op reis in een crisis raakt, kan een hulpverlener door middel van de kaart, die bij zich wordt gedragen, heel snel inzicht krijgen in wat er met de eigenaar van de kaart aan de hand is. Het is dus een handig en belangrijk hulpmiddel om iemand snel te kunnen helpen.

  Op de kaart worden onder andere het gebruik van medicijnen en specifieke wensen hoe iemand wil worden benaderd ingevuld. Ook naam en contactgegevens van de behandelaar en welke naasten er moeten worden gewaarschuwd bij een crisis staan op de kaart ingevuld. Voor bijzonderheden met betrekking tot de thuissituatie van de persoon die in crisis is geraakt, zoals kinderen of huisdieren waar voor moet worden gezorgd, is ook plek op de kaart. Meer informatie over de crisiskaart: www.crisiskaart.nl

 • Wvggz

  De Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) is per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz).

  Wet verplichte GGZ in het kort
  Vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) ingegaan. Dit is de opvolger van de Wet Bopz. Voor patiënten die voor 1 januari in behandeling zijn met een IBS/RM (Rechterlijke macht, Wet Bopz) geldt een overgangsregeling.

  Wat is verplichte zorg?
  Iemand die een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt door een geestelijke stoornis kan tegen zijn of haar zin in worden behandeld. Dit is verplichte zorg. De verplichte behandeling kan een gedwongen opname zijn, maar dat hoeft niet.

  Wat houdt de Wvggz kort in? De wet maakt het mogelijk verplichte zorg niet alleen bij een opname, maar ook poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Dit laatste maakt het makkelijker voor een patiënt contact te blijven houden met familie en vrienden en te blijven deelnemen aan de samenleving. Voordat de verplichte zorg verleend wordt, moet altijd gekeken worden naar alternatieven op basis van vrijwilligheid. Verplichte zorg is dus een uiterst redmiddel.

  Wat verandert voor patiënten? Patiënten krijgen invloed tijdens de hele periode van verplichte zorg door een eigen plan van aanpak. Daarbij hebben zij het recht aan te geven welke zorg en behandeling hun voorkeur hebben. Zij kunnen zich laten bijstaan door de patiëntvertrouwenspersoon (PVP), een advocaat en familie/naasten. Samen met een patiënt stelt de behandelaar (zorgverantwoordelijke) een zorgplan op. Behandelaren moeten regelmatig met de patiënt overleggen en de zorg samen evalueren.

  Wat verandert voor familie/naasten?
  Familieleden en naasten worden door de Wvggz meer betrokken bij de beslissing voor verplichte zorg en bij het maken van het zorgplan. Ook kunnen zij bij de gemeente melden, dat zij zich zorgen maken over hun familielid en dat zij vinden dat verplichte zorg nodig is. De familievertrouwenspersoon kan hen hierbij ondersteunen.

  Brochure Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon>>

  Crisismaatregel en zorgmachtiging
  Binnen de nieuwe wet bestaan twee procedures voor verplichte zorg:
  de crisismaatregel (crisis measure) en
  de zorgmachtiging (care authorisation).

  Een zorgmachtiging wordt afgegeven door de rechter. De crisismaatregel wordt afgegeven door de Burgemeester.

  Kijk ook op https://www.dwangindezorg.nl/wvggz of bekijk deze video.