Menu

Banner Klik kaart

De zorggroep Kinder en Jeugd GGZ van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ernstige psychische problemen en/of (vermoeden van) psychiatrische problematiek. We werken hierbij samen met verschillende professionals, passend bij de zorgvraag. De behandeling aan kinderen, jeugdigen en ouders wordt ambulant gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid voor klinische opname en deeltijdbehandeling voor adolescenten in onze High & Intensive care. Lees hier meer over.

Depressie Expertisecentrum Jeugd 
Het Depressie Expertisecentrum Jeugd van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in het behandelen van jongeren (12-23 jaar) die op het donkerste punt in hun leven zijn beland. Wij bieden de allerbeste, topspecialistische zorg bij ernstige, (zeer) hardnekkige depressieve klachten. We doen aan toegepast wetenschappelijk onderzoek en zetten de nieuwste (combinaties van) bewezen effectieve behandelingen in. Ook als er daarnaast andere psychiatrische problemen spelen, zoals angst, trauma of persoonlijkheidsproblemen, kunnen wij jongeren helpen. De expertise die we hebben opgebouwd, delen we actief met collega’s, onder andere via consultatie en second opinions. Op onze website leest u meer informatie.

In deze filmpjes zie je hoe een eerste afspraak verloopt voor een: 

Kind t/m 11 jaar   Kind / jongere vanaf 12 jaar
 
Ga naar boven

Achtergrond-oranje