Voor wie is de behandeling bedoeld?

De behandeling is er voor mensen met een ernstige depressieve stoornis. Dikwijls is er sprake van inactiviteit en daarnaast zijn er vaak problemen op andere vlakken. Mogelijk hebben eerdere behandelingen niet geholpen.

Wat houdt deze behandeling in?

Jezelf terugtrekken en minder actief zijn kan leiden tot een somber gevoel. Het hoofddoel van deze groep is dan ook gedragsactivatie, waarbij geleidelijk activiteiten weer worden uitgebreid. Ook is er aandacht voor het stellen van doelen, denken we mee welk soort vervolgbehandeling bij u past en scherpen we eventueel de diagnostiek aan.
De activerende groep is een aanbod op zichzelf. Tijdens uw deelname schatten we in of de intensieve groepsbehandeling depressie passend is als vervolg, of dat een andere vervolgbehandeling beter past.

De activerende groepsbehandeling duurt 6 weken en vindt plaats in Oss op maandag (van 9.45 uur tot 15.00 uur) en op donderdag (van 9.00 uur tot 12.30 uur). De verschillende onderdelen zijn: psycho-educatie (uitleg over depressie), running therapie, creatieve therapie en gedragstherapie. Na ongeveer 4 weken evalueren we samen met u hoe het gaat, na 5 weken is er ook een evaluatie in het team. Zo komen we tot een passend vervolg.

Medicatie

Het kan zijn dat u medicatie gebruikt. Mocht het nodig zijn, dan vraagt uw behandelaar een medicatieconsult aan bij de psychiater.

Praktische informatie

Het is een doorlopend programma, het gehele jaar kunnen cliënten instromen
Maximale groepsgrootte: 8 personen
Locatie: Gezondheidslaan 65, Oss
Verwijzing door uw behandelaar

Lees ook de folder

 

Ga naar boven