Voor wie is de behandeling bedoeld?

Er is bij u sprake van een matige tot ernstige depressieve stoornis. Eerdere behandelingen hebben mogelijk onvoldoende geholpen. In dat geval is een intensieve groepsbehandeling een mogelijkheid.

Wat houdt deze behandeling in?

De behandeling is gebaseerd op de principes van cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelvorm. Met deze behandeling leert u manieren om uw gedachten en gedrag te beïnvloeden die effect hebben op uw gevoel.
Bekend is dat mensen met een depressie negatief denken en dat deze manier van denken kan leiden tot een somber gevoel. Ook minder actief zijn (het doen) kan leiden tot een somber gevoel.

De onderdelen binnen de intensieve groepsbehandeling depressie zijn gericht op het verbeteren van de stemming door in te springen op de manier van denken en doen. Daarbij is er ook aandacht voor onderliggende patronen die de depressie in stand houden of die u kwetsbaar maken voor terugval.
Het doel van deze groep is dat u meer grip krijgt op uw depressie en op de patronen die de depressie in stand houden. Zodat, naast afname van de klachten, ook terugval beter voorkomen kan worden.

Deze behandeling vindt plaats in Oss op maandag (van 9.00 uur tot 12.30 uur), woensdag (van 9.00 uur tot 12.30 uur) en donderdag (van 9.00 uur tot 15.00 uur). Meerdere cognitief gedragstherapeutische onderdelen worden afgewisseld met non-verbale therapievormen, zoals running therapie, psychomotore therapie en creatieve therapie.
Eens in de vijf weken is er een naastenbijeenkomst. Uw naasten krijgen informatie over depressie en de behandeling daarvan, met als doel inzicht in depressie vergroten en herstel te bevorderen.

De duur van de intensieve groepsbehandeling depressie is (maximaal) 4 maanden. Voorafgaand hieraan wordt er 6 weken deelgenomen aan de intensieve groepsbehandeling activatie. Een evaluatie vindt na 2 maanden en aan het eind van de 4 maanden plaats, maar mogelijk vaker. Soms bent u na deze behandeling ‘klaar’, maar soms is er nog iets extra’s nodig. Samen met u en uw behandelaar denken we daarin mee.

Medicatie

Het kan zijn dat u medicatie gebruikt. Mocht het nodig zijn, dan vraagt uw behandelaar een medicatieconsult aan bij de psychiater.

Praktische informatie

Het is een doorlopend programma, het gehele jaar kunnen cliënten instromen
Maximale groepsgrootte: 8 personen
Locatie: Gezondheidslaan 65, Oss
Verwijzing door uw behandelaar, op indicatie van de activerende groepsbehandeling

Lees ook de folder

 

Ga naar boven