Menu

banner-matchmentor

Wat is MatchMentor+

Matchmentor+ is een programma waarin we onze Matchmentoren voor een langere periode gaan inzetten ter ondersteuning van jongeren. De ondersteuning op het gebied van onderwijs, vrije tijd, thuissituatie en arbeid krijgen ze van MatchMentoren. Dit zijn vrijwilligers die meestal 1 x per week een afspraak hebben met de aan hen gekoppelde jongere (mentee).

Voor wie is het bedoeld?

MatchMentor is bedoeld voor  jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar met autisme spectrum problematiek (ASS), AD(H)D en/of een andere verwante beperking. Deze jongeren ondervinden vaak extra hindernissen in het volgen van onderwijs, bij het vinden en doorlopen van stages, het vinden van een baan en het invullen van de tijd na school, bijvoorbeeld huiswerk. In dit proces kan een speciaal opgeleide vrijwilliger een jongere een extra steuntje in de rug geven zodat zijn of haar capaciteiten optimaal benut worden.

Samenwerking

Samenwerkende organisaties binnen het programma Matchmentor+ zijn de LEV-groep, MEE Zuidoost Brabant, Kinder & Jeugd GGZ van Oost-Brabant en ROC Ter AA.

Ga naar boven

Achtergrond-oranje