Menu

banner-zorgbijuindebuurt

Banner Klik kaart

Missie

We bieden excellente specialistische GGZ aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). We ondersteunen hen bij herstel en het bevorderen van participatie. Met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doen we door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. We leveren zorg, die je je eigen familie en naasten gunt: veilig en mensgericht.

We voelen een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het continu verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg en het welzijn van alle inwoners in de regio Oost-Brabant en de kop van Noord-

Limburg. Op het gebied van hoogspecialistische GGZ zijn we er ook voor hen die van buiten dit gebied komen. Het gaat hier om de zorgcircuits: LVB-Psychiatrie Huize Padua, NAH Huize Padua, Autisme Spectrum Stoornissen en het Specialistische Centrum Eetstoornissen.

Visie

De unieke mens staat integraal bij ons centraal vanuit verschillende leefgebieden: we hebben aandacht voor diens gezondheid, identiteit en functioneren in verschillende rollen. We gaan uit van zijn autonomie, eigen regie en persoonlijke krachtbronnen. We zetten sterk in op het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid en willen zoveel mogelijk behandelen in de eigen vertrouwde omgeving in verbinding met naasten. We bieden integrale herstelgerichte zorg mede op basis van bewezen effectieve behandelmethodes.

In ons werkgebied vinden cliënten ons daarom altijd dicht in de buurt. Om aan de maatschappelijke transformatie, met de grote verscheidenheid aan regionale diversiteit, op een goede wijze invulling te geven, nemen we een actieve rol samen met netwerkpartners. Om extern te kunnen excelleren, vinden we het van groot belang dat onze interne verbinding goed is. In dat kader vragen we van onze medewerkers een grote flexibiliteit en samenwerking over de regio’s en zorggroepen heen. Deze combinatie van inhoudelijke expertise en regionale verankering schept een goede basis voor herstel van of met een ernstige psychiatrische aandoening. Uit de service & kwaliteit die we bieden blijkt dat we laagdrempelig, mensgericht, oprecht belangstellend, gastvrij, betrouwbaar en bevlogen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw