Menu

banner over ons netwerk

Samen met onze ketenpartners vormen we het fijnmazig netwerk rondom burgers met ernstige psychische of psychiatrische aandoeningen. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid en pakken we een actieve rol in verbinding maken én versterken. Zo organiseerden we regelmatig focusgroepen en masterclasses in de regio voor (zorg)professionals, altijd in het bijzijn van cliënten en naasten. Zoals de edities over Psychiatrie in de wijk in de regio’s Oss/Uden/Veghel en Helmond/Peelland

In co-creatie bieden we samen zorg die de hulpvragende mens nodig heeft. Vanuit onze specialistische expertise zijn we zichtbaar en actief aanwezig in het integrale netwerk.

Bijvoorbeeld in het project Ketensamenwerking rond verwarde personen en acute situaties, de Dementieketen Land van Cuijk en in A59 Coöperatief, een samenwerking van vijf Brabantse GGZ-organisaties. 

Ga naar boven