Menu

banner-individuele-therapie

Wat houdt pessotherapie in?

Mensen streven naar een leven vol plezier, voldoening, zinvolheid en verbondenheid met anderen. Maar dit kan alleen bereikt worden als in de jeugdjaren aan een aantal basisbehoeften is voldaan: een plek waar het kind welkom is, voldoende voeding, ondersteuning, bescherming en begrenzing. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan op een manier die past bij de ontwikkelingsfase van een kind, veroorzaakt dat pijn, frustratie, wanhoop en vervreemding. De gevolgen daarvan kunnen als volwassene nog voelbaar zijn. Tijdens de bijeenkomsten wordt een vastgestelde serie oefeningen gedaan waarbij u leert gevoeliger te worden voor lichamelijke signalen, uw eigen grenzen te bewaken, emoties van uzelf en anderen te verdragen zonder daardoor overspoeld te raken en om te geven zonder uzelf tekort te doen. Pessotherapie is een voorbereiding op de pesso-psychotherapiegroep.

Voor wie is deze behandeling bedoeld?

Pessotherapie is voor u geschikt als u gemotiveerd bent om uw psychische problemen te onderzoeken en de confrontatie daarmee aan te gaan.

In het bijzonder kunt u aan pessotherapie denken als u:

  • zich in uw dagelijkse leven belemmerd voelt door gebeurtenissen uit uw jeugd
  • niet zozeer een eenmalig, acuut probleem wilt oplossen, maar eerder zich herhalende patronen en emotionele problemen wilt onderzoeken en veranderen
  • het gevoel hebt dat praten alleen niet helpt
  • last hebt van pijn of andere lichamelijke verschijnselen waarvoor geen medische oorzaak te vinden is

Aanmelding en meer informatie

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met uw behandelaar. In deze brochure vindt u uitgebreide informatie.

Ga naar boven

Achtergrond-oranje