banner HIC

Wanneer voor u als huisarts, POH-GGZ of basis-GGZ niet (meteen) duidelijk is wat een cliënt nodig heeft, of welke zorgintensiteit passend is, bieden wij consultatie aan.

Wat is consultatie?

Consultatie is het vragen van een éénmalig advies aan een SGGZ-specialist, waarin meegedacht en/of meegekeken wordt bij de zorg voor de cliënt . Denk bijvoorbeeld aan vragen over diagnostiek, behandeling en/of verwijzing. Hiermee verbeteren we samen de kwaliteit van de zorg, vergroten we kennis en verminderen we zorgkosten.

U kunt een consultatievraag stellen over een niet bij GGZ Oost Brabant ingeschreven cliënt. De verantwoordelijkheid voor de zorg van de cliënt blijft bij u.

Niet onder consultatie vallen: een reguliere verwijzing, medebehandeling en een crisissituatie. Voor crisissituaties verwijzen we naar onze crisisdienst.

Hoe verloopt een consultatievraag?

We geven consultatie per mail of telefonisch. Als het nodig is zien we de cliënt op een van onze locaties of extern.

Vóór het beantwoorden van de consultatievraag zorgt u als aanvrager voor de benodigde informatie.

Toestemming

De consultatie vindt bij voorkeur anoniem plaats. Kan dit niet, dan moet de cliënt expliciet toestemming geven voor het delen van zijn gegevens in het kader van de consultatie. Het is uw verantwoordelijkheid als consultatievrager om de toestemming van de cliënt te verkrijgen en op te nemen in het dossier. Zonder expliciete toestemming van de betreffende cliënt, kan er enkel consultatie plaatsvinden zonder vermelding van herleidbare cliëntgegevens.

Kosten

Voor een uitgebreider advies en voor een face-to-face consultgesprek brengen wij kosten in rekening.

Consultatie regio Land van Cuijk
Bereikbaar iedere werkdag tussen 8.30 en 17.30 uur
T 0485-84 72 94 voor volwassenen
T 0485-84 72 51 voor kinderen of jongeren t/m 22 jaar
Antwoordtermijn: binnen 3 werkdagen
Bij een face to face consultgesprek: langer dan 3 werkdagen

Met Syntein zijn afspraken gemaakt voor consultatie aan huisartsen. Iedere huisartsengroep is gekoppeld aan een van onze psychiaters. Zo is er een korte lijn tussen huisarts en psychiater.

Neem bij vragen over consultatie contact op met Cheraar Baars, zorgmanager
M 06 51 09 49 64

Consultatie regio Oss-Uden-Veghel
Met Synchroon zijn afspraken gemaakt dat consultatie aan huisartsen en POH GGZ via het KIS verloopt.

Er zijn tevens afspraken gemaakt met andere ketenpartners over consultatie. Wilt u dit ook voor uw organisatie? Neem dan contact op met Inge Janssen, zorgmanager.

Een nieuwe werkwijze om netwerkpartners beter van dienst te zijn en consultatievragen nog meer adequaat te beantwoorden is in ontwikkeling.

Er is altijd intercollegiaal overleg mogelijk over lopende behandelingen (dit is géén consultatie). Hiervoor neemt u contact op met het betreffende behandelteam of belt u het algemene nummer: T 0412 - 84 70 00

Consultatie regio Helmond-Peelland

Bereikbaar iedere werkdag tussen 8.30 en 17.30 uur

T 0492 – 848003            Ouderenpsychiatrie

T 0492 – 848001            Kind en Jeugd t/m 22 jaar

T 0492 – 848006            Volwassenen

Depressie Expertise Centrum Jeugd

Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie

Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie

Specialistisch Centrum voor Autisme
Wij bieden consultatie aan professionals en (zorg)organisaties over mensen die niet bij ons in zorg zijn. Het kan gaan om consultatie aan individuele professionals zoals huisartsen of specialisten, of medewerkers van zorgteams als ggz-in-de-wijk teams, ambulante begeleiding of beschermd wonen. Consultatie kan bestaan uit behandelinhoudelijk overleg, plaatsingsvraagstukken of bejegeningsadvies.

Neem bij vragen over consultatie contact op met het secretariaat (bereikbaar iedere werkdag tussen 8.00 en 17.30 uur): T 073 – 844 78 09

Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen

Aan hulpverleners die werken met mensen met eetstoornissen bieden wij consultatie, coaching en training:

  • om patiënten beter te kunnen begrijpen
  • hulp te kunnen bieden in vroege signalering
  • risicobeoordeling en management van eetstoornissen als het (nog) niet mogelijk is om de zorg over te nemen.

Telefonisch spreekuur
Iedere werkdag tussen 12.00 en 12.30 uur zijn de psychologen/verpleegkundig specialist bereikbaar. Van dit spreekuur kan iedereen gebruik maken, cliënten die in zorg zijn of op zoek zijn naar een behandeling, maar bijvoorbeeld ook huisartsen of andere verwijzers met vragen.
T 0492 – 84 44 04

Spreekuur huisartsen
Iedere werkdag tussen 11.30 en 12.30 uur zijn de huisartsen beschikbaar voor ketenpartner overleg.
T 0492 – 84 44 04

Consultatieteam

Voor het geven van consultatie, liaison, indien nodig een second opinion en samenwerking in de keten; zowel aan collega’s in de geestelijke gezondheidszorg als in algemene ziekenhuizen en bij de huisarts. Ook als patiënten niet bij ons in zorg komen kunnen we consultatie verlenen, hiervoor kunnen wel kosten in rekening worden gebracht.

Buiten het telefonisch spreekuur is ons consultatieteam te bereiken via het secretariaat:
T 0492 – 84 44 04
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer |   Toegankelijkheidsverklaring  ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven