banner-home-professional

Boudewijn Bus is psychiater bij NAH Huize Padua, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Boudewijn Bus Intrant

‘Er achter komen welke interventies effectief zijn, is een complexe puzzel’

Neuropsychiatrie speelt zich af op het snijvlak van psychiatrie en somatiek. Onze NAH-patiënten hebben als gevolg van hersenletsel zodanige gedragsproblemen dat ze niet in een ziekenhuis of revalidatiekliniek kunnen verblijven. Een tweede indicatie voor opname bij ons is revalidatie bij patiënten met reeds bestaande psychiatrische problematiek. Dan is geïndividualiseerde zorg nodig. Onze behandeling is altijd op maat, in een aangepast tempo, op basis van een goede bejegening en met persoonlijke aandacht.

Het is een complexe puzzel om er achter te komen welke interventies effectief zijn. De vraag is: hoe kan behandeling wèl plaatsvinden, rekening houdend met de beperkingen die er zijn? Te veel hooi op de vork nemen kan overbelasting veroorzaken. Het gaat meestal om mensen die een normaal leven hebben geleid, maar voor wie na een ongeluk of ziekte heel veel dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Zij zijn in hun diepste wezen geraakt, bijvoorbeeld in hun vermogen om te communiceren of om probleemoplossend bezig te zijn.

Nieuw evenwicht
We betrekken altijd de familie en naasten, want hersenletsel heb je niet alleen. We noemen het een paradoxaal verlies: de persoon die je kent is er niet meer, maar hij is er nog wel. Familie en naasten moeten zich daartoe verhouden en een nieuw evenwicht vinden. Het betekent afscheid nemen en aanpassen. Hersenletsel is altijd een persoonlijk drama. Bijna niemand kan zijn leven hervatten zoals het vroeger was. Als mensen de draai kunnen maken om zich aan te passen, kunnen zij nog veel bereiken en een rijk en zinvol leven leiden.

 

“Hersenletsel is altijd een persoonlijk drama”

 

Mijn werkweek verdeel ik over de revalidatieafdeling, de woon- en rehabilitatieafdeling en de poli. Op dinsdag bespreken we alle patiënten tijdens de multidisciplinaire overleggen. Die dag heb ik ook overleg op de poli, komt de programmaraad NAH bijeen en ik zie patiënten op de afdelingen of op de poli. De andere dagen heb ik opnames van nieuwe patiënten, patiëntbesprekingen, vervolg- en familiegesprekken en leg ik afdelingsbezoeken af.

Eén dag per week besteed ik aan de opzet van mijn wetenschappelijk onderzoek over netwerkanalyses, in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Ik onderzoek hoe het netwerk van symptomen – zoals depressie of agressie - eruitziet bij mensen met hersenletsel. Als je de interventie inzet op symptomen die meer centraal in het netwerk liggen, zou dat effectiever kunnen zijn. Het eerste onderdeel van het onderzoek richt zick op de vraag wat hulpverleners vinden van de samenhang tussen symptomen. Met behulp van een statistische methode maak ik er een netwerk van: het ‘caregivers perceived relations network’.
Mijn onderzoek past in de ambitie van NAH Huize Padua om de jarenlange expertise uit de praktijk wetenschappelijk te onderbouwen.

 

Ga naar boven

Achtergrond-grijsblauw