Menu

banner-wetenschappelijkonderzoek

Banner Klik kaart

In de afgelopen 8 jaar heeft Wetenschappelijk Onderzoek binnen GGz Oost Brabant een enorme groei doorgemaakt. Met veel passie en doorzettingsvermogen zijn door onze onderzoekers fantastische resultaten behaald waar we met z’n allen trots op mogen zijn. GGz Oost Brabant verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek, dit betekent dat het onderzoek nauw verband houdt met vragen uit de dagelijkse praktijk. Wetenschappelijk onderzoek draagt hierdoor direct bij aan een verbetering en waarborging van de kwaliteit van zorg die wij bieden.

Waarom wetenschappelijk onderzoek bij GGz Oost Brabant? 

Op de eerste plaats omdat GGZ instellingen kennisintensieve organisaties zijn. Dergelijke organisaties bundelen kennis over behandeling en begeleiding en willen (o.a.) daarmee de kwaliteit zo hoog mogelijk houden. Die hoge kwaliteit wordt versterkt door wetenschappelijk onderzoek. Vooral onderzoek naar klinisch relevante vragen over diagnostiek en behandeling is vaak toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Het gaat hierbij niet alleen om wetenschappelijk onderzoek dat door een GGZ instelling zelf uitgevoerd is/wordt. Ook bestaande wetenschappelijke kennis en de vertaling daarvan naar de praktijk leidt tot verbetering van de zorg. Sterker nog, slechts het genereren van kennis en het vaststellen welke interventie het beste is, leidt nog niet tot een verbetering van de zorg. Daarvoor is het nodig dat die kennis toepasbaar wordt gemaakt voor de praktijk en ook daadwerkelijk toegepast wordt. 

Op de tweede plaats brengen onderzoeker in de instelling veel kennis binnen. Onderzoekers zijn veelal clinici. Dit creëert een verbinding tussen de praktijk en wetenschap. Deze verbinding is van belang omdat medewerkers dan het gevoel hebben dat er onderzoek wordt gedaan naar datgene wat relevant is voor de praktijk. Dit zorgt voor een breed draagvlak binnen de instelling voor onderzoeksactiviteiten. Bovendien zorgt een hechte verbinding tussen wetenschap en praktijk ervoor dat resultaten van wetenschappelijk onderzoek eerder hun weg vinden naar de klinische praktijk. 

Tevens is wetenschappelijk onderzoek van belang voor opleidingen. Medewerkers in opleiding moeten gedurende hun opleiding kennis en vaardigheden verwezen op het gebied van wetenschappelijke onderzoeksmethodologie.

Wie voeren het wetenschappelijk onderzoek uit? 

Onderzoek wordt grotendeels uitgevoerd door medewerkers die naast hulpverlener als onderzoeker aan de organisatie verbonden zijn. Deze hechte verbinding tussen wetenschap en praktijk zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten makkelijker hun weg vinden naar de klinische praktijk. Kijk ook bij onderzoekers aan het woord. 

Binnen GGz Oost-Brabant kennen wij 7 onderzoekerslijnen, welke onderzoek doen naar:

  • Hersenletsel en Neuropsychiatrie (H&NP) 
  • Depressie Expertisecentrum Kind & Jeugd (DEC K&J)
  • Sociale Psychiatrie (SP)
  • Persoonlijkheidsstoornissen/Trauma (PSH)
  • Eetstoornissen Spectrum Stoornissen (ESS)
  • Early Detection and Intervention Team (EDIT)
  • Licht verstandelijk beperkten-Psychiatrie (LVB-P)

Voor vragen en informatie over wetenschappelijk onderzoek en innovatie in het algemeen, kun je je wenden tot Laura van der Leest
(M 06 13 28 08 17)

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2019

Studeren en Samenwerkingspartners Wetenschappelijk Onderzoek

Er bestaat er een nauwe samenwerking tussen onderzoek en de opleidingen tot klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist en psychiater. Studenten van universiteiten en hogescholen hebben de mogelijkheid hun afstudeeronderzoek bij ons te doen.

Ga naar boven

Achtergrond-grijsblauw