Menu

banner-PIT

Wat is PIT?

Een psychiatrisch verpleegkundige komt regelmatig bij u thuis om u steun en begeleiding te geven. U overlegt samen, uw wensen en mogelijkheden staan centraal in het bepalen van de beste aanpak. PIT-verpleegkundigen zijn snel inzetbaar bij acute problemen.

Voor wie is de therapie?

PIT is bedoeld voor mensen die (langere tijd) psychische problemen hebben. Maar ook voor mensen die acute hulp nodig hebben in bijvoorbeeld een crisissituatie.

Wat houdt PIT in?

PIT heeft tot doel klachten te verminderen en een opname in een psychiatrische kliniek te voorkomen. Ook kan deze therapie mensen die net uit de kliniek zijn ontslagen ondersteunen. Door intensieve begeleiding kan de terugkeer naar huis makkelijker en eerder plaatsvinden.

U kunt hulp of begeleiding krijgen bij het organiseren van uw huishouden en administratie, het zoeken naar en invullen van een zinvolle dagbesteding, het leren omgaan met beperkingen en uw medicijngebruik.

Hoe vaak de PIT-verpleegkundige bij u thuis komt, kan varieren van dagelijks tot één keer per week.

Ga naar boven

Achtergrond-oranje