Menu

banner-groepstherapie

Wat is psycho-educatie?

Psycho-educatie is het geven van informatie aan cliënten of aan familie/naastbetrokkenen over hoe zij kunnen omgaan met de psychische beperking. Psycho-educatie streeft ernaar cliënten vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen.

Voor wie is psycho-educatie bedoeld?

Psycho-educatie is bedoeld voor cliënten met een psychische beperking en hun naasten. Vaak willen naasten weten wat de beperking precies inhoudt. Ook kunt u  behoefte hebben aan adviezen en over hoe u het beste kan reageren of hoe u zich het beste kan opstellen in bepaalde situaties. Of  u wil weten welke mogelijkheden er zijn binnen GGZ Oost Brabant voor behandeling, dagbesteding, werk en wonen. Tijdens de behandeling of cursus geven wij antwoord op deze en andere vragen. Daarnaast kunt u met andere deelnemers onderling ervaringen uitwisselen.

Wat houdt psycho-educatie in?

Tijdens psycho-educatie wordt u geïnformeerd over de aandoening, oorzaken, symptomen, het verloop en de behandeling. U krijgt informatie over:

  • psychische en sociale gevolgen van de psychische beperking
  • welke mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan
  • welke mogelijke wegen naar ondersteuning er zijn
  • hoe u  kan opkomen voor uw eigen rechten en behoeften.

Aanmelden?

Neemt u voor meer informatie over aanmelding contact op met uw behandelaar. Hij of zij is op de hoogte van de meest actuele informatie over het behandelaanbod.

 

Ga naar boven

Achtergrond-oranje