Menu

banner-groepstherapie

Wat is de Stabilisatiegroep?

Deze groep is, naast het om leren gaan met klachten, gericht op activering en structurering. De therapie bestaat uit een ‘op maat’ samengesteld pakket aan behandelactiviteiten. U krijgt een mentor uit het behandelteam toegewezen en hij of zij bewaakt als contactpersoon het verloop van de behandeling. Daarnaast hebt u een vaste hoofdbehandelaar (sociaal psychiatrisch verpleegkundige).

Voor wie is de therapie bedoeld?

Voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid ten gevolge van een psychiatrisch ziektebeeld of op grond van hun persoonlijkheidsstructuur. Sommigen hebben een psychotische periode doorgemaakt, anderen zijn langere tijd depressief of angstig. Het gaat hierbij vaak om mensen die net ontslagen zijn na een opname en verdere behandeling nodig hebben.

Hoe werkt de Stabilisatiegroep?

De therapie bestaat uit een ‘op maat’ samengesteld pakket aan behandelactiviteiten. Allereerst volgt u zover als mogelijk, twee weken, vijf dagen per week, het hele deeltijdprogramma van de Stabilisatiegroep. In die periode krijgt het behandelteam een goed beeld welke vervolgtherapieën goed bij u passen. Creatieve therapie, training van sociale vaardigheden, gedachtecursus, leefstijltraining en psychomotore therapie maken onderdeel uit van het programma. Na verloop van tijd worden de behandelactiviteiten langzaam afgebouwd. We werken er naar toe dat u buiten de deeltijdbehandeling weer andere activiteiten gaat opnemen.

Wanneer volgt u de therapie?

Allereerst volgt u twee weken, vijf dagen per week, het hele deeltijdprogramma van de Stabilisatiegroep. De gemiddelde duur van de therapie is acht maanden. Na verloop van tijd worden de behandelactiviteiten afgebouwd. 

Ga naar boven

Achtergrond-oranje