Menu

banner-groepstherapie

TOM heeft betrekking op de vaardigheid aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en bedoelingen toe te schrijven en op basis daarvan in te spelen op gedrag van anderen. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om wederzijds goed te kunnen communiceren.

Voor wie is TOM bedoeld?

Voor kinderen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Wat is het doel van deze training?

Het doel van de ToM training is dat kinderen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer adequaat sociaal (invoelend) gedrag vertonen. Dat wil zeggen dat je / uw vaardiger wordt in het inschatten van sociale situaties, zich beter in de gedachten en gevoelens van anderen kunt verplaatsen en daardoor gedrag van anderen beter kunt begrijpen en je/uw gedrag ook beter op anderen kunt afstemmen. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om wederzijds adequaat te kunnen communiceren.

Wat leer je tijdens TOM?

Tijdens onze TOM training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Leren gericht kijken, luisteren en nadoen
  • Leren herkennen van bedoelingen en van gevoelens bij jezelf en anderen
  • Stimuleren van het zelfbeeld en het voorstellingsvermogen
  • Leren zich te verplaatsen in de gedachten en de gevoelens van de ander

De aangeleerde vaardigheden kunnen thuis, op school en/of op het werk worden geoefend.

Ga naar boven

Achtergrond-oranje