Menu

banner-creatieve-vaktherapie

Wat is vaktherapie?

Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. Het is een non-verbale therapie. Dit is anders dan bij bijvoorbeeld gesprekstherapie waarbij u vooral praat.

Bij vaktherapie gaat u bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, muziek maken en luisteren of een (toneel)rol spelen. Door dingen te doen en te maken, geeft u op een eigen manier uitleg aan uw gevoel. We oefenen met communiceren en contact maken.

Uw behandelaar leert u uiting te geven aan uw gevoel. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.

Voor wie is de therapie bedoeld?

Vaktherapie wordt bij diverse aandoeningen ingezet. U hoeft niet goed te kunnen tekenen of muzikaal te zijn om baat te hebben bij deze vorm van therapie.

 

 

Ga naar boven

Achtergrond-oranje