Menu

banner-langdurigverblijf

Banner-Klik-kaart-wonen-dagbesteding

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

Beschermd wonen

In een beschermende woonvorm woont de cliënt samen met anderen. Soms met continue begeleiding, soms alleen op dagdelen, met de nadruk op ondersteuning en bevordering van de zelfstandigheid. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een redelijk stabiel psychiatrisch beeld, die wel langdurige ondersteuning nodig hebben vanuit de GGZ, maar niet (langer) op een terreinvoorziening.  

Ga naar boven

Achtergrond-oranje