Menu

banner-individuele-therapie

Wat is VERS-therapie?

U krijgt voorlichting over een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), ofwel emotie-regulatie problematiek. Bij een BPS is er sprake van kwetsbaarheid. Tijdens de therapie leert u uw kwetsbaarheid hanteren door uw gevoelens, gedachten en gedrag te observeren en beschrijven. Ook leert u activiteiten die u rustiger maken en oefent u met ontspanningstechnieken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe u crisissituaties kunt aanpakken. Ook leert u hoe u een optimaal evenwicht in uw leven kan aanbrengen door zaken als eten, slapen, sport, ontspanning en gezondheid op orde te brengen. Kunt zo beter naar uzelf en anderen verwoorden hoe het met u gaat. In het tweede deel van de therapie leert u gedachten herkennen die uw gevoelens en gedrag in negatieve zin beïnvloeden. U leert activiteiten die u rustiger maken. Ook leert uw crisissituaties aan te pakken en een optimaal evenwicht in uw leven aan te brengen. Door zaken als eten, slapen, sport, ontspanning en gezondheid op orde te brengen legt u de basis voor een goede draagkracht.

Voor wie is deze therapie bedoeld?

De VERS-therapie is een vaardigheidstraining bedoeld voor mensen met borderline problematiek en daarop lijkende problemen. Behalve mensen met een BPS kunnen ook mensen die zich herkennen in het moeilijk om kunnen gaan met het reguleren van emoties aan de cursus deelnemen.

Ga naar boven

Achtergrond-oranje