Menu

Wat is BPV voor leeringen en stagiaires?

BPV staat voor beroepspraktijkvorming en is onderdeel van Opleidingen en Onderzoek. Om voldoende kwaliteit van beroepspraktijkvorming te kunnen realiseren vinden stages, leerperiodes plaats volgens een BPV protocol, in 2010 vastgesteld door de MBO raad kenniscentrum en GGZ Nederland. Het protocol is een overzichtelijk geheel van bestaande afspraken over rollen en verantwoordelijkheden in de BPV van student, leerbedrijf, onderwijs en kenniscentrum

Ga naar boven