Menu

banner-ANBI-status

Banner Klik kaart

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's op de eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling    : GGZ Oost Brabant
Het RSIN/fiscaal nummer   : 41085846/805248316
Contactgegevens   : zie internetsite onder "contact"

De doelstelling

  : De stichting heeft ten doel om zo wel extramurale,
  semimurale als intramurale (geestelijke) gezondheidszorg
  te bieden, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Het beleidsplan   : zie Meerjarenstrategie 2020-2025.
De bestuurssamenstelling   : zie pagina Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
De namen van de bestuurders   : zie onder "over ons": Managementteam en Raad van Toezicht.
Het beloningsbeleid   : zie Jaarrekening 2021 (pagina 52 t/m 55).
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten   : zie Jaarverslag 2021
Een financiële verantwoording   : zie Jaarrekening 2021
Onze jaarrekening 2020   : zie Jaarrekening 2021

 

 

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw