Skip to main content

ANBI-status

Stichting GGZ Oost Brabant is per 1 januari 2008
door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's op de eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling 
GGZ Oost Brabant

Het RSIN/fiscaal nummer
41085846/805248316

Contactgegevens
zie deze site onder "contact"

De doelstelling
De stichting heeft ten doel om zo wel extramurale, semimurale als intramurale (geestelijke) gezondheidszorg te bieden, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Het beleidsplan
zie Meerjarenstrategie 2020-2025

De bestuurssamenstelling
zie pagina Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De namen van de bestuurders
zie onder "over ons": Managementteam en Raad van Toezicht

Het beloningsbeleid
zie Jaarrekening 2022 

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten
zie Jaarrekening 2022 (vanaf pagina 4)

Een financiële verantwoording
zie Jaarrekening 2022 (vanaf pagina 17)

Onze jaarrekening 2022
zie Jaarrekening 2022 (vanaf pagina 18)