Skip to main content

Ik ben een
professional

Passende zorg bij uw diagnose

Wanneer uw patiënt een (hoog)specialistische zorgvraag heeft, kunt u voor het antwoord in veel gevallen bij ons terecht.

Voor mensen met complexe mentale klachten en ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) hebben we veel deskundigheid en een breed behandelaanbod in huis.

Voor de basis GGZ verwijzen wij u naar Ypse.

Bij ernstige depressies bij jeugdigen, NAH, LVB-Psychiatrie en Eetstoornissen bieden we bovenregionale GGZ. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Ambulant; zo dicht mogelijk bij de leefomgeving. En in de (poli)kliniek als het niet anders kan. We zijn er voor kinderen, volwassenen en ouderen, en bieden (hoog)specialistische zorg.