Skip to main content

Uw mening telt

GGZ Oost Brabant streeft naar de best mogelijke dienstverlening voor al haar cliënten.

De Cliëntthermometer

De zorgverleners van GGZ Oost Brabant willen graag weten hoe cliënten de hulpverlening van GGZ Oost Brabant ervaren of ervaren hebben. Hoe is de bejegening, is de hulpverlening voldoende bereikbaar en wordt er voldoende informatie verstrekt zijn voorbeelden van vragen die in het kader van cliënt waarderingsonderzoek aan de cliënt gesteld worden.

Dit gebeurt tijdens de behandeling door de cliënt te vragen een vragenlijst in te vullen; in de meeste gevallen wordt hierbij gebruik gemaakt van de Consumer Quality Index (CQI). Soms wordt er gebruik gemaakt van een andere vragenlijst. De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen tijdens een behandelgesprek besproken worden; op de woonafdelingen worden de resultaten besproken in groepsverband. Met de resultaten van het onderzoek worden gerichte acties ondernomen om de dienstverlening te verbeteren.

Uw mening telt!

Gewenst resultaat?
GGZ Oost Brabant werkt waar mogelijk volgens de laatste methoden en inzichten. Hierdoor bent u verzekerd van de beste behandeling die op dit moment bekend is voor het probleem waarvoor u hulp zoekt. Graag willen we weten of deze behandeling ook bij tot het gewenste resultaat leidt. Nemen de klachten af en kunt u beter functioneren?

Daarnaast willen we graag uw mening weten over GGZ Oost Brabant. Bent u tevreden met GGZ Oost Brabant in het algemeen en met uw behandelaar in het bijzonder?

Wat vragen wij van u?
Om meer te weten te komen over de resultaten en uw ervaring van uw behandeling, maakt GGZ Oost Brabant gebruik van ZorgkaartNederland. Het invullen van deze vragenlijst duurt niet langer dan 3 minuten. Wij danken u voor uw medewerking.