Skip to main content

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen: Dat is kansen zien en willen leren van elkaar

Bij GGZ Oost Brabant zien we elke dag dat mensen voortdurend leren van elkaar. Of je nu cliënt, hulpverlener, ervaringsdeskundige, invalkracht of stagiair bent; met al die verschillende perspectieven dagen we elkaar uit om anders naar de dingen te kijken. Zo voeden we elkaar. Om die reden biedt GGZ Oost Brabant ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich te ontwikkelen. Het past bij onze visie op herstelgerichte zorg en duurzame inzetbaarheid.

GGZ Oost Brabant werkt al jaren samen met sociale partners als IBN, Atlant en de Weener Groep. We hebben tientallen medewerkers aan het werk op een werkervaringsplek, of met een WW-, Wajong-, WIA- of WAO-uitkering. De komende jaren zetten we nog actiever in op sociaal ondernemerschap. GGZ Oost Brabant ziet social return en de Participatiewet als een mooie, natuurlijke ontwikkeling die naadloos aansluit bij onze organisatiedoelen.

 • Hier geloven wij in

  Bij de invulling van sociaal ondernemerschap binnen GGZ Oost Brabant houden we vast aan de uitgangspunten waarin wij geloven.

  We werken volgens de Herstelvisie - Kijken wat wél kan!

  Sinds 2008 is de Herstelvisie leidend voor alle hulp en zorg die wij bieden aan onze cliënten. De volgende vier kernwaarden staan daarin centraal:

  • Het gaat om de cliënt als mens, niet om de diagnose,
  • De cliënt is persoonlijk en actief betrokken bij de zorg die hij krijgt,
  • De cliënt mag en kan zelf zijn richting kiezen,
  • Hoop en groeipotentie staan centraal.

  Herstellen is vooral kijken naar wat nog wel kan. We weten uit ervaring dat werk cruciaal is voor herstel. De Herstelvisie past daarom uitstekend bij onze kijk op sociaal ondernemerschap. Ook bij medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kijken we naar wat nog kan.

  We hebben oog voor duurzame inzetbaarheid

  GGZ Oost Brabant stimuleert haar medewerkers om zelf het initiatief te nemen bij het versterken van hun duurzame inzetbaarheid. Op www.ikzitaandeknoppen.nl delen medewerkers tips en ervaringen, die inspireren om te blijven groeien. De website is openbaar, omdat we onze kennis willen delen en discussies graag zo open mogelijk voeren. We willen ervoor zorgen dat onze medewerkers geboeid blijven door hun werk én omgekeerd: we willen dat zij ook interessant blijven voor hun werkgever (of dan nu GGZ Oost Brabant is, of een andere organisatie). Deze insteek sluit naadloos aan bij de manier waarop we kwetsbare groepen een kans willen geven op de arbeidsmarkt.

  We tonen lef, omdat we geloven in ons preventie- en re-intgratiebeleid

  GGZ Oost Brabant heeft er bewust voor gekozen om zelf het risico te dragen voor medewerkers, die aanspraak moeten doen op de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (Zw). Dat is redelijk uniek voor een zorgorganisatie. We zijn ervan overtuigd dat ons preventie- en re-integratiebeleid zo doelmatig is, dat de instroom in de WGA en ZW tot een minimum wordt beperkt.

  We hebben oog voor duurzame inzetbaarheid – Jij zit aan de knoppen!

  GGZ Oost Brabant stimuleert haar medewerkers om zelf het initiatief te nemen bij het versterken van hun duurzame inzetbaarheid. Op www.ikzitaandeknoppen.nl delen medewerkers tips en ervaringen, die inspireren om te blijven groeien. De website is openbaar, omdat we onze kennis willen delen en discussies graag zo open mogelijk voeren. We willen ervoor zorgen dat onze medewerkers geboeid blijven door hun werk én omgekeerd: we willen dat zij ook interessant blijven voor hun werkgever (of dan nu GGZ Oost Brabant is, of een andere organisatie). Deze insteek sluit naadloos aan bij de manier waarop we kwetsbare groepen een kans willen geven op de arbeidsmarkt.

 • Dit doen we

  We zetten ons de komende tijd extra in op verschillende gebieden.

  Onze uitgangspunten

  • GGZ Oost Brabant geeft medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans,
  • GGZ Oost Brabant heeft expertise in huis op het gebied van arbeidsrehabilitatie. Daarom gaan we in opdracht van gemeenten (betaalde) scholing verzorgen aan hun medewerkers.

  Werving & selectie

  • Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers krijgt (bij gelijke geschiktheid) een kandidaat met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt voorrang,
  • We bieden alle vacatures (als er intern geen kandidaten zijn) automatisch aan de werkbedrijven, gemeentes en het UWV. We selecteren niet vooraf,
  • Om deze doelgroep te stimuleren om te solliciteren, benoemen we voortaan in alle vacatureteksten dat GGZ Oost Brabant zich inzet voor sociaal ondernemerschap.

  Sociale inkoop

  Onze inkoopeisen dragen indirect bij aan ons sociaal ondernemerschap:

  • Afdeling inkoop van GGZ Oost Brabant bevraagt haar leveranciers sinds maart 2015 actief op “sociaal ondernemen” bij het uitbrengen van een offerte bij een tender,
  • Bij gelijke geschiktheid (tegen gelijkblijvende kwaliteit en kosten) krijgt een SW-bedrijf, een PSO-gecertificeerd bedrijf of een MVO-gecertificeerd bedrijf de opdracht,
  • Opdrachten, met als onderwerp: catering of vergaderfaciliteiten worden bij gelijkblijvende kwaliteit en lagere kosten daar waar mogelijk uitbesteed aan een SW- bedrijf.

  Werkplekken creëren

  GGZ Oost Brabant spant zich in om werkplekken te creëren voor medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We beseffen hoe belangrijk draagvlak binnen alle lagen van de organisatie is en dagen onszelf uit om te denken in mogelijkheden. We creëren participatiewerkplekken binnen afdelingen en in teams waar ruimte komt en zich kansen voordoen.

  PSO certificering

  GGZ Oost Brabant is gecertificeerd voor trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). ‘Trede 2’ betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

  De PSO is een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. Dit keurmerk  voor socialer ondernemen wordt door PSO-Nederland uitgegeven na een certificeringsproces.

  Werkplekken creëren

  GGZ Oost Brabant spant zich in om werkplekken te creëren voor medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We beseffen hoe belangrijk draagvlak binnen alle lagen van de organisatie is en dagen onszelf uit om te denken in mogelijkheden. We creëren participatiewerkplekken binnen afdelingen en in teams waar ruimte komt en zich kansen voordoen.

  PSO-certificering

  GGZ Oost Brabant is gecertificeerd voor trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). ‘Trede 2’ betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

  De PSO is een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. Dit keurmerk  voor socialer ondernemen wordt door PSO-Nederland uitgegeven na een certificeringsproces.