Skip to main content

Apotheken - convenant LSP

Apotheken - convenant LSP

GGZ Oost Brabant onderschrijft het Convenant Digitaal Verzenden Medicatievoorschrift. Dit convenant wordt gehanteerd in de regio’s Oost-Brabant, Midden-Limburg en in de regio West-Brabant. Het is ontstaan uit een samenwerking van de regionale samenwerkingsorganisaties RZCC en REN.

Het convenant richt zich op het digitaal versturen van recepten (de zogeheten vooraankondiging) via het LSP en waar dat nog niet kan, via Edifact.

Doel convenant
Het doel van dit convenant is om de afspraken in de regio vast te leggen, rondom het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift van de tweede lijn naar de eerste lijn, bij zowel de verzenders als de ontvangers van het voorschrift.

De verzenders treffen de benodigde maatregelen om de herleidbaarheid van het medicatievoorschrift te garanderen. De ontvangende apotheken beschouwen het digitale medicatievoorschrift als volwaardig recept; óók voor opiaten.

Commitment
GGZ Oost Brabant committeert zich in het kader van dit convenant specifiek op het herleidbaar zijn van de volgende onderdelen van een digitale recept:

  • de identiteit van de voorschrijver
  • de instelling (zorgaanbieder) waar de voorschrijver werkzaam is
  • de voorschrijver is bevoegd tot het voorschrijven van geneesmiddelen
  • de authenticiteit en integriteit van het voorschrift is niet gewijzigd tijdens de verzending vanuit het EVS en de ontvangst door het AIS (apotheeksysteem).