Skip to main content

High & Intensive Care (HIC)

High & Intensive Care (HIC)

Op de High & Intensive Care (HIC) worden volwassenen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheden en een intensieve zorgvraag opgenomen en behandeld.
Een gesloten klinische opnamesetting is soms tijdelijk nodig, wanneer ambulante intensieve zorg niet (meer) toereikend is. Dit met als streven om mensen zo snel mogelijk te stabiliseren.

Hoe werkt een opname op de HIC?

De HIC is een acute opnameafdeling voor mensen met een psychiatrische intensieve zorgvraag, waarbij een gesloten opnamesetting nodig is. Hier kan men vrijwillig of gedwongen kortdurend opgenomen worden.

Er wordt klinische behandeling geboden, waarbij het herwinnen van eigen regie en herstel centraal staan. Hierbij zijn het bekrachtigen van de gezonde kanten en het samen zoeken naar een goede balans tussen autonomie en ondersteuning cruciaal. Tijdens de behandeling werken we samen aan haalbare doelen, waarbij veiligheid, stabilisatie en rust uitgangspunten zijn.

Relevante uitgangspunten van de HIC

  • 24 uurs zorg aan mensen van 18 - 65 jaar;
  • Een opname als tijdelijke onderbreking; kortdurend als het kan, langer en intensiever waar nodig;
  • Een opname die wordt bekostigd door de zorgverzekeraar;
  • Een opname waarin nauw samengewerkt wordt met naastbetrokkenen en het ambulante team, o.a. door frequente zorgafstemmingsgesprekken (ZAG);
  • Eigen regie staat zoveel als mogelijk centraal.

Bereikbaarheid

GGZ Oost Brabant heeft twee HIC-klinieken;
De kliniek in Oss is gevestigd aan de Gezondheidslaan 65. In Helmond zit de kliniek aan de Wesselmanlaan 25a.

In verbinding blijven met ons?

088 - 846 04 60