Skip to main content

Veelgestelde vragen over

Zorgprestatiemodel en uw factuur

Veelgestelde vragen over het Zorgprestatiemodel

Veelgestelde vragen over de factuur

Wat is het Zorgprestatiemodel?

Het Zorgprestatiemodel is met ingang van 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Er wordt gebruikgemaakt van eenvoudige regels en duidelijke nota’s, met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg.

In het Zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het Zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Voor meer informatie, bekijk de digitale folder.

Wat wordt er anders voor mij?

Uw rekening wordt duidelijker

Vanaf 1 januari 2022 kunt u op de rekening die u van uw zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. U ontvangt de rekening ook sneller dan u gewend was. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Jaarlijkse gebruik eigen risico

Door de invoering van het Zorgprestatiemodel wordt er jaarlijks aanspraak gedaan op het eigen risico van uw zorgverzekering. Als u in 2021 gestart bent met een behandeling die in 2022 doorloopt, betaalt u in beide kalenderjaren maximaal uw hele eigen risico. Voorheen was dat voor een behandeling korter dan een jaar niet zo. Dan betaalde u maar in één kalenderjaar eigen risico voor de behandeling. Ook als die behandeling gespreid over 2 kalenderjaren plaatsvond.

Wilt u meer weten over uw eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u al heeft gebruikt.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?

Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald of een deel hiervan.

Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?

Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro boven op het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Wat gebeurt er als ik in het volgende jaar ook een behandeling volg?

In elk jaar dat u zorg ontvangt wordt het eigen risico aangesproken. U zult dus uw eigen risico van dat jaar moeten betalen wanneer u na 1 januari zorg ontvangt.

Ik kan dat niet betalen; wat moet ik nu doen?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar. Samen kunt u kijken naar de mogelijkheid van een betalingsregeling (bijvoorbeeld betaling in termijnen).

Wat is zorgvraagtypering?

Met de komst van het Zorgprestatiemodel zijn behandelaren binnen de ggz verplicht om een scorelijst (HoNOS+ vragenlijst ) in te vullen per cliënt, de zogenaamde zorgvraagtypering. Het is een middel om de (werkelijke) zorgbehoefte van de cliënt te beschrijven. De zorgvraagtypering valt onder de verantwoordelijkheid van de Regiebehandelaar en altijd veilig opgeslagen in het cliëntendossier.

Kan ik bezwaar maken tegen het aanleveren van mijn gegevens aan de NZa en zorgverzekeraar?

Als u bezwaar heeft tegen het aanleveren van gegevens aan de NZa en aan de zorgverzekeraar voor declaratie, dan kunt u dit aangeven bij de (regie)behandelaar. Die neemt het bezwaar op in het behandeldossier. De gegevens over de zorgvraagtypering en over de diagnose komen dan niet op de factuur terecht en worden niet aan de NZa aangeleverd.

Wordt mijn zorg vergoed?

De zorg die GGZ Oost Brabant levert, wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekering wel bij u in rekening gebracht. In de regel zullen de kosten van het screenings- of intakegesprek uw eigen risico grotendeels of geheel overschrijden. Vragen over uw eigen risico kunnen worden beantwoord door uw zorgverzekeraar Neem hierover contact op met hen. GGZ Oost Brabant staat bij alle zorgverzekeraars bekend onder AGB-code 06-291017.

Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik een screening/intakegesprek en/of behandeling krijg bij GGZ Oost Brabant?

Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt.

Ik heb alleen een screeningsgesprek of intake gehad, mijn behandeling is niet gestart. Waarom moet ik toch mijn eigen risico betalen?

De declaratie is afhankelijk van aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Dat er na de intake geen behandeling tot stand is gekomen kan voorkomen. Wij moeten de bestede tijd echter wel in rekening brengen en de consulten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Ik ben door de politie/het ziekenhuis/de huisarts naar de crisisdienst van GGZ Oost Brabant verwezen. Krijg ik hiervoor een rekening?

Ja, voor het verlenen van crisiszorg wordt het eigen risico aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit is ook als u alleen een consult heeft gehad bij de crisisdienst, zonder vervolgbehandeling bij GGZ Oost Brabant.

Wat kost mijn intake en/of behandeling bij GGZ Oost Brabant?

Het is niet mogelijk om vooraf te zeggen wat een behandeling gaat kosten. De factuur is afhankelijk van aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Het is meestal niet mogelijk om precies te voorspellen hoeveel consulten nodig zijn voor een volledige behandeling.

Omdat per 2022 de GGZ werkt volgens het Zorgprestatiemodel, wordt er eerder en vaker gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Een declaratie wordt ingediend op basis van de ontvangen consulten en kan daarnaast ook de tarieven bevatten voor opnamedagen of toeslagen voor specialistische interventies.

Dit alles kan consequenties hebben voor uw eigen risico. Mocht u vragen hebben over uw eigen risico en de hoogte ervan, neem dan contact op met uw verzekeraar.

De (maximum)tarieven voor o.a. behandeling en verblijfsdagen zijn te vinden op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Wanneer ontvang ik een rekening?

Wij sturen de rekeningen per maand naar de zorgverzekeraar. Ongeveer 10 werkdagen na het einde van de voorafgaande maand. Bijvoorbeeld: 14 mei worden de rekeningen van april verstuurd. In het begin van het jaar wordt dit meestal later, omdat de tarieven vaak nog vastgesteld en verwerkt moeten worden in het eerste kwartaal. Het kan daarom voorkomen dat de rekening van januari, februari en maart pas in april verstuurd wordt.

 

Wilt u een andere vraag stellen over de vergoedingen?

Heeft u een andere vraag dan kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met de zorgadministratie van GGZ Oost Brabant op nummer 088 - 846 02 50

Heeft u een klacht over uw factuur? Dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van GGZ Oost Brabant. Deze commissie behandelt klachten, die zijn ingediend op grond van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). U dient uw klacht schriftelijk in met behulp van het klachtformulier.

Het is belangrijk dat u dit formulier zo volledig mogelijk invult en ondertekent met uw handtekening.