Skip to main content

Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk Onderzoek

Binnen GGZ Oost Brabant vinden we wetenschappelijk onderzoek belangrijk. We verrichten toegepast wetenschappelijk onderzoek, zowel binnen onze eigen organisatie áls met ketenpartners. Het onderzoek houdt nauw verband met vragen uit de dagelijkse praktijk. Door het onderzoek dichtbij de zorg te houden draagt het direct bij aan een verbetering en waarborging van de kwaliteit van zorg. 

Het onderzoek wordt grotendeels uitgevoerd door medewerkers die naast zorgprofessional als onderzoeker aan de organisatie verbonden zijn. Deze hechte verbinding tussen wetenschap en praktijk zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten makkelijker hun weg vinden naar de klinische praktijk.

Interesse om te komen werken bij GGZ Oost-Brabant? Kijk eens bij onze vacatures. 

Meer weten over ons wetenschappelijk onderzoek? Kijk ook bij; 

 • Onderzoekslijnen
 • Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
 • Brabant Academie 

Onderzoekslijnen

We hebben in totaal 6 onderzoekslijnen

 • Depressie Expertisecentrum Kind & Jeugd

  Elk jaar zijn 37.000 jongeren in Nederland depressief. Ze voelen zich somber, lusteloos en vinden hun leven nauwelijks de moeite waard. Het Depressie Expertisecentrum Jeugd van GGZ Oost Brabant helpt jongeren van 12-23 jaar die gevoelens om te buigen, zodat ze kunnen bouwen aan een lichter leven. Het Depressie Expertisecentrum Jeugd doet wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Aan jongeren die bij ons in behandeling komen, kan dus worden gevraagd of ze willen deelnemen aan onderzoek naar het effect van zo’n nieuwe behandeling. Want uiteindelijk draait het maar om één ding: resultaat.

  Onze ambitie: bewezen effect!

  Er is op landelijk niveau nog weinig bekend over de effecten van behandelingen voor jongeren; daarom werkt het Depressie Expertisecentrum Jeugd actief mee aan wetenschappelijk onderzoek. We willen komen tot een bewezen effectief behandelprogramma, dat op maat kan worden aangeboden en de basis vormt voor landelijke richtlijnen.

  Het Depressie Expertisecentrum Jeugd werkt op het gebied van onderzoek samen met verschillende universiteiten (Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit, Universiteit van Tilburg, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam), kenniscentra (Trimbos-instituut, 113 zelfmoord preventie), consortia (Academische werkplaats Jeugd Inside-Out, Consortium Angst en Depressie bij Jongeren) en andere zorginstellingen.

  Contactpersonen

  Coördinator wetenschappelijk onderzoek: 
  Daan Creemers | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Senior onderzoekers:
  Yvonne Stikkelbroek |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Sanne Rasing |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Hersenletsel & Neuropsychiatrie 

   
  Voor informatie over onze onderzoekslijn verwijzen wij je graag door naar onze website.

  Contactpersonen

  Onderzoeks-coördinator
  Boudewijn Bus | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Senior onderzoeker
  Sophie Rijnen |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Persoonlijkheidsstoornissen/Trauma

  Trauma gerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen zijn veel voorkomende stoornissen. Persoonlijkheidsstoornissen hebben een prevalentie van 10% in de algemene bevolking en 40-60% in S-GGZ. PTSS heeft een prevalentie van 3% in de algemene bevolking en  10-16% in de S-GGZ.  Beide stoornissen hebben een erg hoge ziektelast en sociaal maatschappelijke impact. Ze hebben een hoge co-morbiditeit met andere klinische stoornissen (angst, stemming, eetstoornis, verslaving) en kennen een hoog mortaliteitsrisico.

  Persoonlijkheidsstoornissen en trauma-gerelateerde problematiek werden tot vrij recent (eind jaren 90) als onbehandelbare stoornissen beschouwd. Wetenschappelijk gezien weten we inmiddels dat er diverse evidence based  behandelingen zijn,  zoals schematherapie, dialectische gedragstherapie, mentalisation based therapie, EMDR en (imaginaire) exposure, die effectief zijn gebleken bij de behandeling van PTSS en persoonlijkheidsstoornissen. Er is tot op heden echter weinig bekend over:

  • De optimale behandelduur, vorm en intensiteit van therapieën
  • Wat de werkingsmechanismen van behandelingen zijn
  • Welke behandeling werkt bij wie en waarom
  • Effectiviteit van nieuwe behandelvormen en toepassing van bestaande behandelingen bij nieuwe groepen.

  De ambitie van de onderzoekslijn persoonlijkheid en trauma is dan ook om door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit van zorg en de mate van herstel van mensen met persoonlijkheid en trauma te verhogen. Deelname aan behandelingen die wetenschappelijk onderzocht worden bieden we aan een groot deel van onze cliënten aan. Op deze wijze profiteren cliënten direct van de laatste wetenschappelijke inzichten en ontvangen zij de best mogelijke zorg naar de laatste stand van de wetenschap. Door middel van wetenschappelijk onderzoek verbeteren en innoveren we ons zorgaanbod continu. Dit doen we door samen met diverse universiteiten onderzoek uit te voeren naar: 

  • Effectiviteit van (nieuwe) behandel interventies bij (nieuwe doelgroepen);
  • Cliënt kenmerken die therapie succes voorspellen;
  • Welke therapie vorm bij wie werkt en waarom;
  • Werkingsmechanismen van behandelinterventies.

  Contactpersoon

  Onderzoeks-coördinator:
  Nathan Bachrach | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Licht verstandelijk beperkten – psychiatrie

  Om effectieve zorg te bieden baseren wij ons op wetenschappelijke inzichten, (inter)nationale richtlijnen en best practice. Wij willen wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk verbinden met de klinische praktijk. Dit betekent dat medewerkers die werkzaam zijn in de klinische praktijk hun taken combineren met wetenschappelijk onderzoek (scientist practitioners). Door onderzoek te doen leveren wij een bijdrage aan de wetenschappelijke kennisbasis en de effectiviteit van onze zorg. We werken hiervoor samen met Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Maastricht University. Daarnaast is er een bijzonder goede samenwerking met Prof. Dr. R. Didden, bijzonder hoogleraar Intellectual Disabilities, learning and behaviour aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof. Dr. R. Didden is als promotor, supervisor en/of onderzoeker betrokken bij lopende onderzoeken.

  Het onderzoek binnen het hoogspecialistisch centrum voor LVB-P richt zich op drie onderzoeksthema’s:  het hoofdthema van de onderzoekslijn is diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen met een LVB, daarnaast is er een focus op trauma behandeling bij volwassenen met een LVB en de validatie van meetinstrumenten voor deze doelgroep.

  Contactpersoon

  Onderzoeks-coördinator:
  Inge Verhagen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Eetstoornissen Spectrum Stoornissen 

  Binnen het Expertisecentrum voor Eetstoornissen vormt het biopsychosociale model de basis voor onderzoek. Dit omdat zowel psychologische, sociologische, (neuro)biologische en evolutionaire factoren van invloed zijn op het ontstaan en het verloop van eetstoornissen. De behandeling van eetstoornissen is complex en vereist een hoge mate van expertise. Eetstoornissen zijn ernstige ziektes met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Anorexia nervosa en boulimia nervosa kennen de hoogste mortaliteit in vergelijking met andere psychiatrische ziekten. Dit verklaart waarschijnlijk de hoge exposure graad in de media. Er is een trend zichtbaar dat eetstoornissen op jongere leeftijd ontstaan. Ook komt er steeds meer aandacht voor chronische eetstoornissen en eetstoornissen die op latere leeftijd ontstaan. Deze brede patiëntengroep wordt ook binnen ons centrum gezien. Wij hebben de kans om onderzoek te doen naar al deze elementen gezien het feit dat we naast een deeltijdbehandeling over een kliniek beschikken.

  Contactpersonen

  Onderzoeks-coördinator
  Mladena Simeunovic | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Senior onderzoeker
  Joyce Maas | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Transdiagnostisch Onderzoek Preventie en Herstel

  De onderzoekslijn Transdiagnostisch Onderzoek Preventie en Herstel (TOPH, spreek uit TOP), werkt vanuit een transdiagnostische, stoornis-overstijgende, op preventie en herstel gerichte visie. 

  Als inspirerend vertrekpunt voor wetenschappelijk onderzoek baseert TOPH zich dan ook niet meer op het categorale stoornis-model. In plaats daarvan wil de onderzoekslijn zich toetsen aan het Dynamische Systeem-model. Dit is een alternatieve zienswijze, met als meest kenmerkende idee dat er géén onderliggende specifieke stoornis is, maar dat de mate van gezondheid afhangt van de onderlinge relaties en interacties van verschillende symptomen met elkaar en met de buitenwereld (Figuur 1a en 1b). Deze visie lijkt meer aan te sluiten bij de praktijk binnen de SGGZ.

  Latente variable stoornis Figuur 1a. Stoornis als latente variabel

  Stoornis als netwerk van elkaar
  Figuur 1b Stoornis als netwerk van elkaar beïnvloedende variabelen.

  De tweede inspiratiebron is de Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP). HiTOP is een alternatieve taxonomie van psychiatrische stoornissen (in plaats van de categorale DSM-5 diagnostiek). HiTOP-onderzoek conceptualiseert en werkt vanuit de transdiagnostische systeem-/netwerkbenadering (Caspi & Moffitt, 2018). HiTOP tracht antwoorden te vinden over de samenhang van symptomen en syndromen/symptoomclusters, hun interacties, en hun ontwikkeling over tijd (van gezond of normaal tot pathologisch en chronisch).

  P Factor

  Contactpersonen

  Onderzoeks-coördinator:
  Paul de Bont | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.