Skip to main content

Wie betaalt de zorg die u van ons krijgt?

De kosten van uw behandeling en/of verblijf worden vergoed door:

  • uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet)
  • de gemeente (WMO en Jeugdwet) of
  • het zorgkantoor (Wet langdurige zorg).

De rekening gaat in de meeste gevallen rechtstreeks van GGZ Oost Brabant naar de instantie die deze vergoedt. 

Lees hier meer over:

Vergoeding (Zorgverzekeraars)

Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling die valt binnen de basisverzekering, sommige therapieën vallen hierbuiten. Check uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit te controleren. De behandelingen vallen altijd onder het verplichte eigen risico.  Ook als u na de intake of screening niet in behandeling komt, bent u kosten verschuldigd, waaronder de kosten van het intake- of screeningsgesprek.

De bijbehorende onderliggende verzekeraars/labels kunt u hier vinden.

Welke verzekeraars vergoeden er (met wie hebben wij een contract of zijn wij in onderhandeling)? 

Status van de Contractering 2023 zorgverzekeraars
In onderstaand overzicht staan de zorgverzekeraars (concerns). De bijbehorende onderliggende verzekeraars/labels kunt u hier vinden.

Overeenkomst met: VGZ, Krijgsmacht, Zorg en Zekerheid, Asielzoekers, Zilveren Kruis, Caresq, Salland Zorgverzekeraar (voorheen ENO), Menzis, ASR, DSW 

Onderhandelen met: CZ

(Nog) geen contract met: ONVZ 

Ook de zorgverzekeraars publiceren op hun eigen websites met welke zorgaanbieders al contracten zijn afgesloten en met welke zorgaanbieders ze geen contract hebben of nog in onderhandeling zijn. 

Het staat iedereen vrij om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan elk jaar tot en met 31 januari. Wij geven daarover vanuit GGZ Oost Brabant geen advies. Indien wij nog in onderhandeling zijn met een bepaalde zorgverzekeraar kun je wel aanmelden, we gaan er immers vanuit dat we binnenkort een contract sluiten. Indien er geen contract zou komen dan wordt de behandeling mogelijk niet volledig vergoed. Dit is afhankelijk van de communicatie op de website van de zorgverzekeraar. Dit kun je nagaan bij je zorgverzekeraar.