Skip to main content

Wie betaalt de zorg die u van ons krijgt?

De kosten van uw behandeling en/of verblijf worden vergoed door:

 • uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet)
 • de gemeente (WMO en Jeugdwet) of
 • het zorgkantoor (Wet langdurige zorg).

De rekening gaat in de meeste gevallen rechtstreeks van GGZ Oost Brabant naar de instantie die deze vergoedt. 

Lees hier meer over:

Vergoeding (Zorgverzekeraars)

Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling die valt binnen de basisverzekering, sommige therapieën vallen hierbuiten. Check uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit te controleren. De behandelingen vallen altijd onder het verplichte eigen risico.  Ook als u na de intake of screening niet in behandeling komt, bent u kosten verschuldigd, waaronder de kosten van het intake- of screeningsgesprek.

De bijbehorende onderliggende verzekeraars/labels kunt u hier vinden.

Welke verzekeraars vergoeden er (met wie hebben wij een contract of zijn wij in onderhandeling)? 

Status van de Contractering 2023 zorgverzekeraars
In onderstaand overzicht staan de zorgverzekeraars (concerns). De bijbehorende onderliggende verzekeraars/labels kunt u hier vinden.

 Zorgverzekeraar  2023  2024  Contact verzekeraar  Bereikbaar via:
 CZ  Contract, vergoed  (Nog) geen contract, wel vergoed  Website   088 - 555 77 77
 VGZ  Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   0900 - 84 90
 Zilveren Kruis  Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   071 - 751 00 52
 Menzis  Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   088 - 222 40 40
 Zorg & Zekerheid  Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   071 - 582 58 25
 ASR  Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   030 - 257 22 22
 DSW  Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   010 - 246 64 66
CaresQ Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   088 - 353 57 92
ONVZ Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   030 - 639 62 22
Salland (ENO) Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   057 - 068 74 84
Krijgsmacht Contract, vergoed  Contract, vergoed  Website   088 - 027 07 00

Ook de zorgverzekeraars publiceren op hun eigen websites met welke zorgaanbieders al contracten zijn afgesloten en met welke zorgaanbieders ze geen contract hebben of nog in onderhandeling zijn. 

Wat houdt deze contractstatus in?

Contract, vergoed

 • Met deze zorgverzekeraar hebben we afspraken gemaakt;
 • Jouw zorg wordt vergoed in 2024 volgens je verzekeringsvoorwaarden. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op de website van je zorgverzekeraar.

(Nog) geen contract, wel vergoed

 • Met deze zorgverzekeraar zijn we nog bezig om afspraken te maken;
 • Jouw zorg wordt wel vergoed in 2024 volgens je verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op de website van je zorgverzekeraar.

Nog geen contract, wel vergoed zolang de onderhandeling loopt

 • Met deze zorgverzekeraar zijn we nog bezig om afspraken te maken;
 • Zolang we nog in gesprek zijn met deze zorgverzekeraar, wordt jouw zorg in 2024 vergoed volgens je verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg;
 • Maken we geen afspraken? Dan worden nieuwe behandelingen vergoed volgens je verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat je een deel van de rekening zelf moet betalen;
 • Hadden we in 2023 een contract met deze zorgverzekeraar? Dan geldt een overgang van maximaal één jaar. Deze geldt als je in 2023 in behandeling was en die behandeling doorloopt in 2024. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op de website van je zorgverzekeraar.

Nog geen contract, mogelijk een deel niet vergoed

 • Met deze zorgverzekeraar zijn we nog bezig om afspraken te maken;
 • Maken we geen afspraken? Dan wordt jouw zorg in 2024 vergoed volgens je verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat je een deel van de rekening zelf moet betalen;
 • Hadden we in 2023 een contract met deze zorgverzekeraar? Dan geldt een overgang van maximaal één jaar. Deze geldt als je in 2023 in behandelingen was en die behandeling doorloopt in 2024. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op de website van je zorgverzekeraar.

Ook de zorgverzekeraars publiceren op hun eigen websites met welke zorgaanbieders al contracten zijn afgesloten en met welke zorgaanbieders ze geen contract hebben of nog in onderhandeling zijn.

Het staat iedereen vrij om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan elk jaar tot en met 31 januari. Wij geven daarover vanuit GGZ Oost Brabant geen advies. Indien wij nog in onderhandeling zijn met een bepaalde zorgverzekeraar kun je wel aanmelden, we gaan er immers vanuit dat we binnenkort een contract sluiten. Indien er geen contract zou komen dan wordt de behandeling mogelijk niet volledig vergoed. Dit is afhankelijk van de communicatie op de website van de zorgverzekeraar. Dit kun je nagaan bij je zorgverzekeraar.