Skip to main content

Ons zorgaanbod Kind en Jeugd

(0 t/m 23 jaar)

Tweede en derdelijns geestelijke gezondheidszorg ook wel gespecialiseerde GGZ, dat is wat wij bieden.
Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is.

Een Specialistische zorgvraag?

Met een specialistische vraag over mentale gezondheid kunt u in veel gevallen bij ons terecht. We hebben een groot aantal behandelingen en deskundige zorgexperts in huis, waarmee we u kunnen helpen bij uiteenlopende problemen en aandoeningen. We bieden (hoog)specialistische GGZ op veel gebieden.

Algemene informatie over mentale gezondheid vindt u op www.thuisarts.nl

Kind en Jeugd 0 t/m 23 jaar

De zorggroep Kinder en Jeugd GGZ van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen van 0 t/m 23 jaar met ernstige psychische problemen en/of (vermoeden van) psychiatrische problematiek.

We werken hierbij samen met verschillende professionals, passend bij de zorgvraag. De behandeling aan kinderen, jeugdigen en ouders wordt ambulant gegeven.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor klinische opname en deeltijdbehandeling voor adolescenten in onze High & Intensive care

 • Angst

  Als uw kind langere tijd verdrietig is, geen zin meer heeft in leuke dingen, snel boos is of angstig en vaak moe, kan het zijn dat hij een depressie of een angststoornis heeft.

  Door angst gaat uw kind misschien situaties uit de weg. Hierdoor doet hij niet meer de dingen die hij graag zou willen doen. In die gevallen spreken we over een angststoornis.

  Angststoornissen bij kinderen en jongeren uiten zich op allerlei manieren: u kind kan trillen, hoofdpijn en buikpijn hebben en overmatig piekeren. Ook kan hij situaties uit de weg gaan, veel huilen en prikkelbaar of opstandig gedrag vertonen.

  Voor wie?
  Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van angst bij: 

  • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
  • Volwassenen (24-65 jaar) 

  Depressie Expertisecentrum Jeugd

  Het Depressie Expertisecentrum Jeugd van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in het behandelen van jongeren (12-23 jaar) die op het donkerste punt in hun leven zijn beland. Wij bieden de allerbeste, topspecialistische zorg bij ernstige, (zeer) hardnekkige depressieve klachten. We doen aan toegepast wetenschappelijk onderzoek en zetten de nieuwste (combinaties van) bewezen effectieve behandelingen in. Ook als er daarnaast andere psychiatrische problemen spelen, zoals angst, trauma of persoonlijkheidsproblemen, kunnen wij jongeren helpen. De expertise die we hebben opgebouwd, delen we actief met collega’s, onder andere via consultatie en second opinions. Op onze website vindt u meer informatie. 

  Behandeling 

  We willen eerst een goed beeld krijgen van wat er precies aan de hand is. Daarom vragen wij u en uw kind als het 12 jaar of ouder is, om een aantal vragenlijsten (thuis) in te vullen. Daarna volgt er een intakegesprek, zodat we nog meer informatie krijgen over de problemen die spelen en uw vragen om hulp.

  Als na het intakegesprek nog niet goed duidelijk is wat er aan de hand is, krijgt uw kind mogelijk meer onderzoeken, bijvoorbeeld een observatie, psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek.

  Vervolgens volgt de diagnose en een voorstel voor de behandeling. We bespreken dit met u en uw kind.Onze behandeling van een angststoornis of depressieve stoornis bestaat meestal uit twee onderdelen:

  • Therapie in de vorm van gesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten en uitleg geven over de aandoening en hoe daar mee om te gaan.
  • Als er meer problemen zijn dan alleen angst en/of depressie bieden wij op maat aanvullende zorg. Hierbij kunt u denken aan medicatie, ouderbegeleiding of ondersteuning thuis.

  Zeker bij kinderen op de basisschool betrekken wij u als ouders zeer nauw bij de behandeling. Tijdens de behandeling leert u met uw zoon of dochter en zijn of haar klachten omgaan.

  Als het kind ouder is, richt de behandeling zich meer op hem/haar zelf en betrekken we u alleen in overleg met hem of haar actief bij de behandeling.  

  De behandeling van uw kind kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie (EMDR)
  • Medicatie
  • Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)
  • Psycho-educatie
  • Psycho-educatie voor ouders
  • Psychomotore therapie
  • Systeemtherapie
  • Vaktherapie

  Meer weten?

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

 • Anorexia nervosa / boulimia nervosa

  Anorexia en boulimia zijn eetstoornissen. Jongeren met anorexia nervosa onderdrukken hun eetlust, hebben gestoord eetgedrag en zijn bang om aan te komen. Vaak vinden zij zichzelf te dik, zelfs als ze heel dun zijn. Bij boulimia hebben zij ook eetbuien met controleverlies en proberen ze het gewicht kwijt te raken door braken, laxeren en overmatig bewegen. Het Expertischecentrum voor Eetstoornissen van GGZ Oost Brabant behandelt jongeren van 14-17 jaar met anorexia en boulimia. 

  Voor wie?
  Ons Expertisecentrum voor Eetstoornissen is gespecialiseerd in het behandelen van anorexia nervosa en boulimia nervosa bij: 

  • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
  • Volwassenen (24-65 jaar) 

  Behandeling 

  Als uw kind is doorverwezen naar de GGZ Oost Brabant, krijgen u en uw kind eerst een intakegesprek Hierna komt uw kind in een groep die hem/haar voorbereidt op de behandeling: de pretherapiegroep. Hier werkt uw zoon of dochter aan motivatie om het eetprobleem aan te pakken. Dit doet uw kind door de voor- en nadelen van het probleem op een rijtje te zetten, er (te leren) over te praten en door opdrachten te maken. Verder krijgt uw kind een lichamelijk en psychologisch onderzoek.

  Na de pretherapiegroep begint de behandeling. Twee middagen per week komt uw kind naar ons centrum voor eetstoornissen in Helmond. Hier leert uw kind om weer normaal te eten en te bewegen, op gewicht te komen en weer plezier te beleven aan het lichaam. Veel jongeren met anorexia of boulimia hebben last van onzekerheid, perfectionisme en dwanggedachten. Deze zaken komen aan bod tijdens de groepstherapie, die uw kind volgt samen met leeftijdgenoten die in dezelfde situatie zitten. Therapie in een groep heeft als voordeel dat jongeren herkenning kunnen vinden bij elkaar en elkaar kunnen steunen.

  Aanvullend of in plaats van (groeps)behandeling worden (intensieve) ambulante behandelingen  aangeboden.

  Ouders en verzorgers

  Wij betrekken altijd je ouders of verzorgers worden bij de behandeling. Zij krijgen een oudercursus of ouderbegeleiding. Op indicatie vinden er relatiegesprekken en gezinsgesprekken plaats. Ook kunnen wij thuis begeleiding geven.

  Nazorg
  Wij hebben een nazorgprogramma om uw kind te helpen de bereikte resultaten vast te houden terwijl hij/zij weer het ‘normale’ leven oppakt. Deze helpen uw kind om ervoor te zorgen  dat hij/zij het bereikte resultaat houdt en niet opnieuw problemen met eten krijgt. Ook is er de mogelijkheid hiervoor een beroep te doen op een hulpverlener in (de buurt van) de woonplaats.

  De behandeling van uw kind kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psycho-educatie
  • Psychomotore therapie
  • Sociotherapie
  • Systeemtherapie
  • Vaktherapie
  • Psychiatrisch consult
  • Medicatie
  • Begeleiding maatschappelijk werker 

  Meer weten?

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

 • Depressie

  Als uw kind langere tijd verdrietig is, geen zin meer heeft in leuke dingen, snel boos is of angstig en veel moe kan het zijn dat hij een depressie of een angststoornis heeft.

  Door angst gaat uw kind misschien situaties uit de weg. Hierdoor doet hij niet meer de dingen die hij graag zou willen doen. In die gevallen spreken we over een angststoornis.

  Angststoornissen is een verzamelnaam van verschillende soorten angst. We onderscheiden bijvoorbeeld een fobie, paniekstoornis, dwangstoornis, algemene angststoornis en separatie angststoornis.

  Voor wie?
  Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van depressie bij:

  • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
  • Volwassenen (24-65 jaar)
  • Ouderen (65 jaar en ouder) 

  Depressie Expertisecentrum Jeugd

  Het Depressie Expertisecentrum Jeugd van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in het behandelen van jongeren (12-23 jaar) die op het donkerste punt in hun leven zijn beland. Wij bieden de allerbeste, topspecialistische zorg bij ernstige, (zeer) hardnekkige depressieve klachten. We doen aan toegepast wetenschappelijk onderzoek en zetten de nieuwste (combinaties van) bewezen effectieve behandelingen in. Ook als er daarnaast andere psychiatrische problemen spelen, zoals angst, trauma of persoonlijkheidsproblemen, kunnen wij jongeren helpen. De expertise die we hebben opgebouwd, delen we actief met collega’s, onder andere via consultatie en second opinions. 

  Op onze website van DECJ vindt u meer informatie. 

  Behandeling

  We willen eerst een goed beeld krijgen van wat er precies aan de hand is. Daarom vragen wij u en uw kind als het 12 jaar of ouder is, om een aantal vragenlijsten (thuis) in te vullen. Daarna volgt er een intakegesprek, zodat we nog meer informatie krijgen over de problemen die spelen en uw vragen om hulp.

  Als na het intakegesprek nog niet goed duidelijk is wat er aan de hand is, krijgt uw kind mogelijk meer onderzoeken, bijvoorbeeld een observatie, psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek.

  Vervolgens volgt de diagnose en een voorstel voor de behandeling. We bespreken dit met u en uw kind.

  Onze behandeling van een angststoornis of depressieve stoornis bestaat meestal uit twee onderdelen:

  • Therapie in de vorm van gesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten en uitleg geven over de aandoening en hoe daar mee om te gaan.
  • Als er meer problemen zijn dan alleen angst en/of depressie bieden wij op maat aanvullende zorg. Hierbij kunt u denken aan medicatie, ouderbegeleiding of ondersteuning thuis.

  Zeker bij kinderen op de basisschool betrekken wij u als ouders zeer nauw bij de behandeling. Tijdens de behandeling leert u met uw zoon of dochter en zijn of haar klachten omgaan.

  Als het kind ouder is, richt de behandeling zich meer op hem/haar zelf en betrekken we u alleen in overleg met hem of haar actief bij de behandeling.  

  De behandeling van uw kind kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën: 

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psycho-educatie
  • Medicatie
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
  • Psychomotore therapie
  • Runningtherapie
  • Systeemtherapie
  • Vaktherapie 

  Meer weten?

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

 • Dwangmatig gedrag

  Kinderen met een obsessief-compulsieve stoornis hebben last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen.

  De dwanggedachten kunnen angst veroorzaken en kunnen daarom leiden tot dwanghandelingen om de angsten te verminderen. Een dwangstoornis heeft daardoor vaak veel invloed op het dagelijks leven, sociale activiteiten en op relaties met anderen.

  Iedereen heeft wel eens last van nare gedachten of doet wel eens iets twee keer achter elkaar omdat hij twijfelt of het de eerste keer wel goed is gegaan. Er is pas sprake van een dwangstoornis als iemand minimaal een uur per dag dwanggedachten heeft of dwanghandelingen uitvoert.

  Voor wie?
  Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van dwangmatig gedrag bij:

  • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
  • Volwassenen (24-65 jaar) 

  Behandeling

  We willen eerst een goed beeld krijgen van wat er precies aan de hand is. Daarom vragen wij u en uw kind als het 12 jaar of ouder is, om een aantal vragenlijsten (thuis) in te vullen. Daarna volgt er een intakegesprek, zodat we nog meer informatie krijgen over de problemen die spelen en uw vragen om hulp.Als na het intakegesprek nog niet goed duidelijk is wat er aan de hand is, krijgt uw kind mogelijk meer onderzoeken, bijvoorbeeld een observatie, psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek.

  Vervolgens volgt de diagnose en een voorstel voor de behandeling. We bespreken dit met u en uw kind.
  Onze behandeling van een dwangstoornis bestaat meestal uit twee onderdelen:

  • Therapie in de vorm van gesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten en uitleg geven over de aandoening en hoe daar mee om te gaan.
  • Als er meer problemen zijn bieden wij op maat aanvullende zorg. Hierbij kunt u denken aan medicatie, ouderbegeleiding of ondersteuning thuis.

  Zeker bij kinderen op de basisschool betrekken wij u als ouders zeer nauw bij de behandeling. Tijdens de behandeling leert u met uw zoon of dochter en zijn of haar klachten omgaan.

  Als het kind ouder is, richt de behandeling zich meer op hem/haar zelf en betrekken we u alleen in overleg met hem of haar actief bij de behandeling.  

  De behandeling van uw kind kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën: 

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psycho-educatie ouders
  • Systeemtherapie
  • Medicatie
  • Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)
  • Vaktherapie

  Meer weten?

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

 • Gedragsstoornissen

  Elk kind, jongere of (jong)volwassene kan periodes met moeilijk gedrag hebben. Dat is geen gedragsstoornis. Als moeilijk gedrag niet alleen het gevolg is van psychische overbelasting of van levensomstandigheden, maar echt bij het individu gaat horen en de ontwikkeling van een kind, jongere of gezin belemmert, spreken we van een gedragsstoornis. We onderscheiden dan de oppositioneel opstandige gedragsstoornis, de gedragsstoornis en de gedragsstoornis niet anderszins omschreven. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de ernst van de gedragsproblemen en zegt ook iets over de ontwikkeling van de gewetensfuncties.

  Voor wie?

  Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van gedragsstoornissen bij:

  • Kind en Jeugd (0-23 jaar)

  Behandeling

  De behandeling is erop gericht u als ouders te helpen beter met het moeilijke gedrag van uw kind om te gaan en uw kind te helpen beter te reageren op de problemen van het dagelijkse leven. Bijna altijd dient de school bij de behandeling betrokken te worden. De grote groep kinderen met bovendien ADHD heeft soms baat bij geneesmiddelen.

  De behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen sorteren het meeste effect als niet alleen het kind, maar ook alle belangrijke anderen, zoals ouders en leerkrachten, bij de behandeling betrokken worden.

  Het is bijna altijd nodig dat er ook op school op een speciale manier op het gedrag van het kind gereageerd wordt. Informatie over het psychiatrisch onderzoek van het kind kan de leerkracht helpen het gedrag van het kind beter te begrijpen, maar voor het ontwikkelen van een specifieke aanpak is vaak ondersteuning nodig van een ambulante begeleider uit het speciaal onderwijs.

  Soms is het nodig om met uw kind zelf te werken aan hun sociale en sociaal probleemoplossende vaardigheden. Kinderen met gedragsstoornissen missen vaardigheden in het contact met anderen en in het verstandig oplossen van de problemen van alledag. 

  De behandeling van uw kind kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën: 

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Medicatie
  • Psycho-educatie
  • Psycho-educatie voor ouders

  Meer weten?

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

   

 • Obsessief compulsieve stoornis

  Lees meer over dit onderwerp bij Dwangmatig gedrag

 • Persoonlijkheidsstoornis

  Lees meer over dit onderwerp bij Persoonlijkheidsstoornissen Volwassenen

 • POPP-speltherapie 

  Voor wie?
  Wij bieden behandeling bij jonge meisjes (3 t/m 6 jaar) die seksueel misbruikt zijn. Vanuit jarenlange ervaring hebben wij hiervoor een behandeling ontwikkeld, die zeer goede resultaten kent: de POPP-therapie.

  Wat houdt de POPP-therapie in?
  De POPP-therapie bestaat uit 10 wekelijkse individuele spelcontacten. Hierbij worden ook elementen uit de trauma-focused cognitieve gedragstherapie aangeboden.

  Spel is de taal van het kind. Juist bij ingrijpende gebeurtenissen is het voor een kind het meest logisch om traumatische ervaringen in spelvorm te uiten en te verwerken. Wij begeleiden uw kind hierbij in een veilige speelse omgeving, waarbij eerst aandacht is voor psycho-educatie (uitleg), leren ontspannen en leren omgaan met gevoelens. Alle elementen worden in spelvorm aangeboden. Er is ook aandacht voor nee zeggen en terugvalpreventie.

  Wij betrekken u als ouder uitgebreid bij de therapie. Onze ervaringen met de POPP-therapie zijn goed. We horen vaak van ouders terug: “Wij hebben ons kind weer terug, ze speelt en zingt weer”.

  Wanneer kan de POPP-therapie starten?
  De intake wordt meteen ingepland. Na de intake duurt het drie maanden voordat de therapie start. Het kan zo zijn dat de therapie toch al direct start, dat wordt door het toeval bepaald. Dit hangt samen met het wetenschappelijk onderzoek.

  Waar wordt de POPP-therapie gegeven?
  We geven de therapie in verschillende regio’s van Oost-Brabant, Noord-Limburg en Nijmegen. Samen met u bekijken we wat de meest geschikte locatie is.

  Wat kost het?
  De kosten voor de therapie worden geheel vergoed, na verwijzing door uw huisarts of door een jeugdmedewerker van uw gemeente. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

  Wetenschappelijk onderzoek
  De POPP-therapie wordt op dit moment wetenschappelijk onderzocht. Het doel hiervan is om aan te tonen dat de therapie inderdaad goed werkt, zodat deze therapie voor meer kinderen beschikbaar kan komen. U kunt geheel vrijwillig deelnemen aan het POPP-onderzoek. Het onderzoek houdt voor u als ouders in, dat u een aantal keren vragenlijsten invult en een interview krijgt.

  Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden?
  Mail, whatsapp of sms ons uw contactgegevens, dan nemen wij snel contact met u op.

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  | 06 - 10 94 26 87

   Meer informatie lees ook: Ons zorgaanbod Kind en Jeugd (0 t/m 23jaar)

 • Trauma

  Een psychisch trauma kan ontstaan na een schokkende gebeurtenis. Voorbeelden hiervan zijn seksueel misbruik, (slachtoffer van) geweld of een ongeval. Wat iemand als traumatisch ervaart, is voor iedereen verschillend. Dat is afhankelijk van iemands karakter en of hij over zijn ervaring kan praten. Als een kind of jongere lange tijd last blijft houden van een traumatische gebeurtenis kan daardoor een psychiatrische stoornis ontstaan. 

  Voor wie?
  Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma bij:

  • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
  • Volwassenen (24-65 jaar) 

  Behandeling

  We willen eerst een goed beeld krijgen van wat er precies aan de hand is. Daarom vragen we ouders en jongeren van 12 jaar en ouder, een aantal vragenlijsten thuis in te vullen. Daarna volgt er een intakegesprek, zodat we nog meer informatie krijgen over de problemen die spelen en de vragen om hulp. Als duidelijk is wat er aan de hand is, dan volgt de diagnose en een voorstel voor de behandeling. We bespreken dit met u en uw kind.

  Behandeling algemeen

  Bij de behandeling van een psychisch trauma maken we een onderscheid tussen een eenmalige traumatische gebeurtenis en een serie van traumatische gebeurtenissen. Na een eenmalige traumatische gebeurtenis starten we gelijk met de behandeling en na een serie van traumatische gebeurtenissen besteden we eerst aandacht aan het weer rustig krijgen (stabiliseren) van uw kind en omgaan met de klachten.

  Behandeling serie traumatische gebeurtenissen

  Voordat de behandeling start, zorgen we er eerst voor dat uw kind rustig wordt. Dit doen wij door uitleg te geven over wat er aan de hand is. Ook leert hij vaardigheden aan die hem helpen te ontspannen en de klachten onder controle te krijgen. Aanvullend hieraan is het soms nodig dat uw zoon of dochter medicijnen neemt of bieden we thuis begeleiding aan. Zodra uw zoon of dochter rustig is en de klachten enigszins onder controle heeft, bestaat er de mogelijk om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar persoonlijkheid of intelligentie.

  Hoe de behandeling van psychische klachten na een serie van traumatische gebeurtenissen er precies uit ziet is afhankelijk van de ernst van de problemen. Over het algemeen is de therapie gericht op het verwerken van de gebeurtenissen. Dit is in verschillende vormen mogelijk, bijvoorbeeld EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), therapie door middel van schrijven of spel. Daarnaast kan groepsbehandeling worden ingezet of praktische hulp en indien nodig langdurige begeleiding/behandeling.

  Zeker bij kinderen op de basisschool betrekken wij u als ouder ouders zeer nauw bij de behandeling. Tijdens de behandeling leert u met uw zoon of dochter en zijn of haar klachten omgaan. Als uw kind ouder is, richt de behandeling zich meer op hem of haar zelf en betrekken we u als ouders alleen in overleg bij de behandeling. 

  De behandeling van uw kind kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën: 

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie (EMDR)
  • Medicatie
  • Psycho-educatie
  • Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT)
  • Systeemtherapie
  • Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS)