Skip to main content

Ons zorgaanbod Volwassenen

(23-65 jaar)

Tweede en derdelijns geestelijke gezondheidszorg ook wel gespecialiseerde GGZ, dat is wat wij bieden.
Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is.

Een Specialistische zorgvraag?

Met een specialistische vraag over mentale gezondheid kunt u in veel gevallen bij ons terecht. We hebben een groot aantal behandelingen en deskundige zorgexperts in huis, waarmee we u kunnen helpen bij uiteenlopende problemen en aandoeningen. We bieden (hoog)specialistische GGZ op veel gebieden.

Algemene informatie over mentale gezondheid vindt u op www.thuisarts.nl

Volwassenen (23-65 jaar)

Mensen met meervoudige, vaker voorkomende psychische of psychiatrische aandoeningen, kunnen vaak leren leven met hun stoornis. GGZ Oost Brabant zet vol in op herstel in brede zin. Gezondheid, deelnemen aan het leven, bouwen aan een eigen identiteit en prettig de dag doorkomen; ze zijn allemaal essentieel voor herstel en kwaliteit van leven.

Onze geneeskundige behandeling en begeleiding staan in dienst van een hoger doel: het bouwen aan een leven dat voldoening geeft. Daar willen wij, samen met anderen, aan werken. We bieden ambulante en klinische behandelingen. De klinische behandelingen vinden plaats op de HIC Helmond, HIC Oss, Kliniek Ouderen Helmond en Kliniek Ouderen Oss. 

Angst

Iemands leven kan worden verstoord door verschillende soorten angst. We onderscheiden bijvoorbeeld een fobie, paniekstoornis, dwangstoornis, algemene angststoornis en separatie angststoornis.

Voor wie?
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van angst bij: 

 • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
 • Volwassenen (23-65 jaar)

Behandeling 

Uw behandeling hangt af van het soort angst dat bij u is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u deze al heeft. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals: persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten. 

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Gesprekstherapie: Tijdens gesprekstherapie gaat u in gesprek met een behandelaar. De behandelaar luistert naar uw persoonlijke verhaal en helpt u anders tegen bepaalde situatie aan te kijken. In gesprekstherapie leert u onder andere uzelf beter begrijpen, uw mogelijkheden en kwetsbaarheden te accepteren en uw grenzen beter aan te geven.
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling. 
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT): MBCT is een groepstraining die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat MBCT u helpt om vaardiger om te gaan met tegenslagen en het risico op terugval te verminderen.
 • Psycho-educatie: Tijdens psycho-educatie krijgt u, of uw familie/naasten, informatie over hoe u om kunt gaan met een psychische kwetsbaarheid. Psycho-educatie leert u vaardigheden om het leven weer in handen te kunnen nemen.
 • Runningtherapie: Tijdens deze therapie gaat u met een behandelaar hardlopen, om zo te werken aan doelstellingen, zoals: verbeteren van de stemming, doorbreken van vastzittende leefpatronen en het bieden van ontspanning en afleiding. Runningtherapie wordt meestal ingezet ter ondersteuning aan andere behandelvormen. 
 • Stabilisatiegroep: Deze groep is, naast het om leren gaan met klachten, gericht op activering en structurering. De therapie bestaat uit een ‘op maat’ samengesteld pakket aan behandelactiviteiten.
 • Intensieve groepsbehandeling angst in Oss: Deze groepsbehandeling is erop gericht om uw welbevinden te verhogen en te leren omgaan met uw psychische kwetsbaarheid.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

Anorexia nervosa  

Anorexia nervosa is een eetstoornis. De belangrijkste kenmerken van anorexia nervosa zijn het onderdrukken van de eetlust en verstoord eetgedrag. Mensen met anorexia zijn bang om aan te komen en vinden zichzelf te dik, zelfs als ze heel dun zijn. Het Expertisecentrum voor Eetstoornissen van GGZ Oost Brabant behandelt mensen met deze aandoening.

Voor wie?
Ons Expertisecentrum voor Eetstoornissen is gespecialiseerd in het behandelen van anorexia nervosa bij: 

 • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
 • Volwassenen (23-65 jaar)

Behandeling

Als je bent doorverwezen naar het Expertisecentrum voor Eetstoornissen van GGZ Oost Brabant krijgt u eerst een uitnodiging voor intakegesprekken en een adviesgesprek. Tijdens deze gesprekken onderzoeken we samen met u uw eetstoornis. We besteden aandacht aan het eetpatroon, de relatie met de spiegel en de weegschaal en de rol die de ziekte in uw leven speelt. Vervolgens start u in de pre-therapiegroep. Deze bereidt u voor op de behandeling.

De pre-therapiegroep komt één keer per week anderhalf uur bij elkaar. U werkt hier aan uw motivatie om de eetstoornis aan te pakken, ook krijgt u een psychologisch onderzoek.

Na de pre-therapiegroep komt u in de Anorexia Nervosa (AN) ochtendgroep. Dit houdt in dat u vier of vijf ochtenden het programma volgt. De behandeling is gericht op het bereiken van een normaal eet- en beweegpatroon en een bij leeftijd en lengte passend gewicht. Uw behandeling is daarnaast gericht op het leren omgaan met de stress die samenhangt met eten en gewichtsherstel. Verder maken we een begin met het werken aan een realistische lichaamsbeleving en de eventuele onderliggende problemen.

In overleg is er een mogelijkheid om door te stromen naar de AN-middaggroep. U volgt dan drie middagen en eventueel één ochtend het programma. De behandeling is gericht op het krijgen van een gezonde lichaamsbeleving en het onderzoeken en aanpakken van problemen die invloed hebben op uw eetstoornis, zoals bijvoorbeeld het verlangen naar perfectie, de vrees voor controleverlies en onzekerheid.

Therapie in een groep heeft als voordeel dat u herkenning kunt vinden bij elkaar en elkaar kunt steunen. Aanvullend of in plaats van (groeps)behandeling bieden wij ook (intensieve) ambulante behandelingen aan.

Na de deeltijdbehandeling is er een nazorgprogramma om u te helpen de bereikte resultaten vast te houden terwijl u weer uw ‘normale’ leven oppakt. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariatenBipolaire stoornis

Mensen met een bipolaire aandoeningen hebben te maken met stemmingswisselingen. Het ene moment kunnen ze erg uitgelaten zijn (manie) en het andere moment heel neerslachtig (depressie). Wisselende stemmingen worden afgewisseld met periodes waarin iemand redelijk stabiel is.
Deze aandoening kan gepaard gaan met psychoses. 

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van bipolaire stoornissen bij:

 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (65 jaar en ouder 

Behandeling
De behandeling van een bipolaire stoornis bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van het soort bipolaire stoornis dat is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u deze aandoening al heeft.  

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGt): In deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Gesprekstherapie: Tijdens gesprekstherapie gaat u in gesprek met een behandelaar. De behandelaar luistert naar uw persoonlijke verhaal en helpt u anders tegen bepaalde situatie aan te kijken. In gesprekstherapie leert u onder andere uzelf beter begrijpen, uw mogelijkheden en kwetsbaarheden te accepteren en uw grenzen beter aan te geven.
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling. 
 • Psychomotorische therapie (PMT): In deze therapie leert u beter omgaan met de gevolgen van een trauma en vergroot u de stabiliteit in uw dagelijks leven, door lichamelijke oefeningen en opdrachten te doen. Het doel van de therapie is uw eigen lichaamssignalen en gevoelens te onderzoeken, waardoor uw psychische klachten verminderen of verdwijnen.
 • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

Borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een gezonde persoonlijkheid zijn in staat om hun gedrag op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en situatie. Hierdoor zijn ze tevreden over zichzelf en kunnen ze goed functioneren in hun omgeving. Wanneer negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek. 

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van bipolaire stoornissen bij: 

 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (65 jaar en ouder 

Behandeling
Onze behandeling is erop gericht u te helpen om uzelf beter te leren kennen en te begrijpen. Door inzicht in uw gedachten, emoties en gedrag, leert u hier beter mee omgaan. Door vaste patronen te doorbreken, ontstaan nieuwe mogelijkheden. We kijken vooral naar de dingen die u lastig vindt of waar u moeite mee heeft. Ons doel is dat u kunt omgaan met uw problemen en uw leven weer op de rit krijgt. 

Uit onderzoek weten we dat persoonlijkheidsstoornissen goed behandeld kunnen worden met onze behandelmethoden:

 • Schematherapie (SFT): Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie en kan u helpen om hardnekkige patronen van denken, voelen en doen te veranderen. U leert omgaan met problemen, uw omgang met anderen te verbeteren en om sterker en zelfstandiger te worden.
 • Mentalization Based Treatment (MBT): Door MBTleert u uw eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Hierdoor leert u zogezegd beter ‘mentaliseren’. Hierdoor kunt u zowel de beweegredenen en emoties van een ander begrijpen, als uw eigen redenen waarom u dingen doet zoals u ze doet.
 • Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD): Met behulp van GIT-PD krijgt u inzicht in starre denk-, voel- en gedragspatronen, en wordt u geholpen deze te veranderen. De behandeling vindt op maat plaats, afgestemd op uw hulpvraag. Door de GIT-PD-behandeling bent u beter in staat om probleemoplossend te denken en functioneert u beter in werk en relaties.

Afhankelijk van uw diagnose en uw hulpvraag kiezen we in het adviesgesprek samen de zorgroute en de daar bijhorende behandelvormen die het beste bij u passen. Het behandelplan, dat we bij de start van de behandeling samen opstellen, vormt de leidraad van de behandeling. Waar nodig stelt u een crisisplan op, eventueel samen met familie of naasten, met ondersteuning van een hulpverlener. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

 

 

Boulimia nervosa 

Boulimia nervosa is een eetstoornis. De belangrijkste kenmerken van boulimia nervosa zijn eetbuien met controleverlies, gedrag gericht op gewichtscontrole, zoals braken en laxeren en overmatig bewegen. Mensen met boulimia lijden vaak aan een extreme bezorgdheid over lichaamsvorm en gewicht. 

Voor wie?
Ons Expertisecentrum voor Eetstoornissen is gespecialiseerd in het behandelen van boulimia nervosa bij: 

 • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
 • Volwassenen (23-65 jaar) 

Behandeling

Als u bent doorverwezen naar het Expertisecentrum voor Eetstoornissen van GGZ Oost Brabant krijgt u eerst een uitnodiging voor intakegesprekken en een adviesgesprek. Tijdens deze gesprekken onderzoeken we samen met u uw eetstoornis. We besteden aandacht aan het eetpatroon, de relatie met de spiegel en de weegschaal en de rol die de ziekte in uw leven speelt. Vervolgens start u in de pre-therapiegroep. Deze groep bereidt u voor op de behandeling.

De pre-therapiegroep komt één keer per week anderhalf uur bij elkaar. U werkt hier aan uw motivatie om de eetstoornis aan te pakken, ook krijgt u een psychologisch onderzoek.

Na de pre-therapie kunt u starten in de twee- of driedaagse behandelgroep. Het doel van de behandeling is het krijgen van een normaal eet- en beweegpatroon en stoppen met braken en laxeren. Als dat lukt zullen u eetbuien meestal ook ophouden. Daarna gaan we samen met u de negatieve gevoelens aanpakken die de eetstoornis in stand houden. Ook het ontwikkelen van een reële lichaamsbeleving is een belangrijk onderdeel. 
Groepsbehandeling heeft als voordeel dat u herkenning kunt vinden bij elkaar en elkaar kunt steunen.

Aanvullend of in plaats van (groeps)behandeling bieden wij (intensieve) ambulante behandelingen aan.

Ook bieden wij aanvullend begeleiding via e-mental health aan. 

Na de deeltijdbehandeling is er een nazorgprogramma om u te helpen de bereikte resultaten vast te houden terwijl u weer uw ‘normale’ leven oppakt. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

Dementie en psychiatrische problemen

Dementie is een hersenaandoening waarbij het gehele verstandelijk functioneren steeds verder achteruit gaat, zodanig dat het normale leven niet meer mogelijk is en mensen langzaam maar zeker totaal afhankelijk worden van de hulp van anderen. Dementie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak. Het is een syndroom, dat wil zeggen dat het gaat om een aantal met elkaar samenhangende verschijnselen die zich tegelijkertijd voordoen. Dementie is een progressieve ziekte; de verschijnselen worden in de loop van de jaren talrijker en nemen in ernst toe.

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen mensen met dementie bij wie sprake is van psychiatrische problemen.
We zijn er voor: 

 • Volwassenen (23-65 jaar)

Behandeling
Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van de vorm van dementie die is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u al last heeft van deze aandoening.

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals onderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samenwerking expertisecentrum ouderen

Bij de behandeling van oudere mensen met dementie werken we in de regio Helmond-Peelland intensief samen met Savant Zorg en de Zorgboog in het Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO). In het IECO combineren we de deskundigheid van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en die van thuiszorg, verpleging en verzorging van ouderen. 

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën: 

 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling.
 • Omgaan met dementie: Deze therapie is een training voor partners, familieleden of andere naasten van mensen met dementie. Tijdens deze training krijgt u informatie over dementie en leert u vaardigheden om beter om te gaan met de problemen die u ervaart. Ook kunt u ervaringen met elkaar uitwisselen en krijgt u praktische tips die u in de thuissituatie kunt toepassen.
 • Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT): Een psychiatrisch verpleegkundige komt regelmatig bij u thuis om u steun en begeleiding te geven. U kunt hulp of begeleiding krijgen bij het organiseren van uw huishouden en administratie, het zoeken naar en invullen van een zinvolle dagbesteding, het leren omgaan met beperkingen en uw medicijngebruik.
 • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

Depressie

We spreken van een depressieve stemming wanneer er sprake is van een langere periode van somberheid en/of lusteloosheid, verlies van interesse of onvermogen om ergens van te genieten.

Voor wie

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van depressie bij: 

 • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
  Voor de behandeling van depressie bij jeugdigen en jongeren van 12-23 jaar verwijzen we u naar de website van ons hoogspecialistisch centrum Depressie Expertisecentrum JeugdDepressie Expertisecentrum Jeugd , gespecialiseerd in het behandelen van jongeren (12-23 jaar) met ernstige, (zeer) hardnekkige depressieve klachten. 
 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (65 jaar en ouder)

Uw behandeling

De behandeling van een depressie bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van het soort depressie dat is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u al een depressie heeft.

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie: Tijdens deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Gesprekstherapie: Tijdens gesprekstherapie gaat u in gesprek met een behandelaar. De behandelaar luistert naar uw persoonlijke verhaal en helpt u anders tegen bepaalde situatie aan te kijken. In gesprekstherapie leert u onder andere uzelf beter begrijpen, uw mogelijkheden en kwetsbaarheden te accepteren en uw grenzen beter aan te geven.
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling.
 • Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS):  Door middel van magnetische pulsen worden hersengebieden beïnvloed die op hun beurt weer invloed heb­ben op dieper gelegen hersendelen.  Bepaalde hersendelen worden gestimuleerd om harder te gaan werken, andere delen worden juist geremd om minder hard aan het werk te gaan.
 • Runningtherapie: Tijdens deze therapie gaat u met een behandelaar hardlopen, om zo te werken aan doelstellingen, zoals: verbeteren van de stemming, doorbreken van vastzittende leefpatronen en het bieden van ontspanning en afleiding. Runningtherapie wordt meestal ingezet ter ondersteuning aan andere behandelvormen.
 • Stabilisatiegroep: Deze groep is, naast het om leren gaan met klachten, gericht op activering en structurering. De therapie bestaat uit een ‘op maat’ samengesteld pakket aan behandelactiviteiten.
 • Systeemtherapie: U bent op verschillende manieren met anderen verbonden. Als partner, familie, collega, vriend(in), klasgenoot, etc. De relaties met deze mensen noemen we een systeem. Deze therapie richt zich op het herstellen van deze relaties.
 • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.
 • 1-daagse depressie: Eén dag in de week een dagbehandeling voor depressie. Vaak gebeurt dit in groepsverband.
 • 3-daagse depressie: Drie dagen in de week een dagbehandeling voor depressie. Vaak gebeurt dit in groepsverband. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

 

Dissociatieve stoornis 

Dissociatieve stoornissen worden veelal ervaren als verstoringen in normaal gesproken geïntegreerde functies zoals het bewustzijn, geheugen, identiteit, emoties, waarneming, lichaamsbeleving en het motorisch functioneren. Deze klachten noemen we depersonalisatie-/derealisatiestoornis, dissociatieve amnesie, en dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS). 

Voor wie

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van dissociatieve stoornissen bij: 

 • Volwassenen (23-65 jaar) 

Uw behandeling

De behandeling van Dissociatieve stoornissen bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van uw klachten, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u hier al last van heeft. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals een persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie voor depersonalisatie-/derealisatiestoornis: Tijdens deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Schematherapie voor DIS: Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie en kan u helpen om hardnekkige, belemmerende patronen van denken, voelen en doen te veranderen. Schematherapie gaat uit van het idee dat mensen in hun jeugd ideeën ontwikkelen. Over wie ze zijn, hoe de wereld in elkaar zit, hoe andere mensen zijn, en hoe ze zich het beste kunnen gedragen om narigheid te voorkomen. Deze ideeën, waar we ons vaak niet zo bewust van zijn, noemen we schema’s. Ze beïnvloeden hoe we denken, voelen en hoe we ons gedragen. Meestal passen die ideeën goed bij hoe onze wereld eruitzag toen we kind waren. Soms passen ze niet zo goed meer in de wereld waarin we leven als we volwassen zijn en kunnen ze onnodig veel problemen veroorzaken, zoals een gevoel van minderwaardigheid. Voor meer info zie stbijdis.nl.
 • Intensieve ambulante traumabehandeling voor bijkomende (complex) PTSS klachten. In het intensive trauma behandelprogramma volgt u een intensief traumabehandeling-traject met meerdere behandel sessies per dag of week waarin verschillende behandelmethodieken (Psycho-educatie, IE, ImRS, EMDR) aangeboden worden. In een relatief korte periode volgt u een trauma verwerkingstraject voor uw trauma gerelateerde klachten. 
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig ingezet ter ondersteuning aan de behandeling.
 • Systeemtherapie: U bent op verschillende manieren met anderen verbonden. Als partner, familie, collega, vriend(in), klasgenoot, etc. De relaties met deze mensen noemen we een systeem. Deze therapie richt zich op het herstellen van deze relaties.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

 

Dwangmatig gedrag

Iemand met dwangmatig gedrag heeft last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn gedachten die mensen weliswaar zelf hebben, maar die ze wel vreemd en overdreven vinden en ook niet bij zichzelf vinden passen. Ze kunnen die gedachten niet voorkomen. Dwanghandelingen zijn zich steeds herhalende dingen die iemand op dezelfde speciale manier moet doen. Bijvoorbeeld alles steeds controleren of schoonmaken. Dwangmatig gedrag noemen we ook wel een obsessief-compulsieve stoornis.

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van dwangmatig gedrag bij: 

 • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
 • Ouderen (65 jaar en ouder) 

Behandeling

De behandeling van dwangmatig gedrag bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van het soort dwang dat is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u al last heeft van dwangmatig gedrag.  

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals een persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie: Tijdens deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Gesprekstherapie: Tijdens gesprekstherapie gaat u in gesprek met een behandelaar. De behandelaar luistert naar uw persoonlijke verhaal en helpt u anders tegen bepaalde situatie aan te kijken. In gesprekstherapie leert u onder andere uzelf beter begrijpen, uw mogelijkheden en kwetsbaarheden te accepteren en uw grenzen beter aan te geven.
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

Eetbuienstoornis 

Mensen die last hebben van een eetbuienstoornis hebben vaak ernstig overgewicht/obesitas. Vaak ligt een ongestructureerd eetpatroon en/of eten als reactie op negatieve en positieve gevoelens hieraan ten grondslag. GGZ Oost Brabant heeft een modulair aanbod voor mensen die last hebben van een eetbuienstoornis.

Voor wie?
Ons Expertisecentrum voor Eetstoornissen is gespecialiseerd in het behandelen van een eetbuienstoornis bij:

 • Volwassenen (23-65 jaar) 

Behandeling

Als u bent doorverwezen naar het Expertisecentrum voor Eetstoornissen van GGZ Oost Brabant krijgt u een uitnodiging voor intakegesprekken en een adviesgesprek. Tijdens deze gesprekken onderzoeken we uw eetstoornis. We besteden aandacht aan het eetpatroon, (de rol van uw) gewicht en de mogelijke achterliggende problemen. Op grond van deze informatie komen we met een advies. In de meeste gevallen zult u starten in de pre-therapiegroep. Deze groep bereidt u voor op de behandeling.

De pre-therapiegroep komt een keer per week anderhalf uur bij elkaar. Hier onderzoekt u uw eetstoornis door gerichte opdrachten te maken en deze te bespreken in de groep. In de groep kunt u  herkenning vinden en doet u ervaring op met het (leren) praten over uw probleem. Tijdens de pre-therapiefase krijgt u een psychologisch onderzoek. Ook kan het zijn dat er een lichamelijk onderzoek en/of een consult bij de psychiater plaatsvindt. De meeste mensen nemen zo’n drie maanden deel aan de pre-therapiegroep.

Na de pre-therapiegroep kunt u starten met het modulaire behandelprogramma. Er zijn zes modules van anderhalf uur, waaraan u in overleg met uw behandelcoördinator kunt deelnemen. In een individueel gesprek wordt gekeken welke modules (op dat moment) het meest passend voor u zijn. Aanvullend of in plaats van groepsbehandeling, behoren ook individuele behandelingen tot de mogelijkheden. Aanvullend op en ter versterking van de behandeling bieden wij begeleiding via e-mental health aan. 

Na het afronden van uw behandeling volgt u een module die gericht is op het vasthouden van het resultaat, ook als u uw werk/bezigheden weer opgepakt hebt.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

Geheugenproblemen

Psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat iemands geheugen minder goed werkt. Als iemand zich (langdurig) somber of angstig voelt of een periode slecht slaapt, dan kan hij zich vaak minder goed concentreren. Ook langdurige stress, een lichamelijke ziekte, overmatig alcoholgebruik en bijwerkingen van medicijnen kunnen tot geheugenproblemen leiden. Daarnaast kan ouderdom ook een rol spelen. Andersom kunnen geheugenproblemen stress- en angstgevoelens versterken. Hierdoor kunnen de klachten erger worden. 

Voor wie?
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met geheugenproblemen bij wie ook sprake is van psychiatrische problemen. Wij zijn er voor: 

 • Volwassenen (24-65 jaar)

Behandeling

Geheugenproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van de ernst van uw klachten en hoe lang u al last heeft van uw geheugenproblemen.  

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals onderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samenwerking expertisecentrum ouderen

Bij de behandeling van oudere mensen met geheugenproblemen werken wij in de regio Helmond-Peelland intensief samen met Savant Zorg en de Zorgboog in het Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO). In het IECO combineren we de deskundigheid van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en die van thuiszorg, verpleging en verzorging van ouderen. 

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën: 

 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling.
 • Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT): Een psychiatrisch verpleegkundige komt regelmatig bij u thuis om u steun en begeleiding te geven. U kunt hulp of begeleiding krijgen bij het organiseren van uw huishouden en administratie, het zoeken naar en invullen van een zinvolle dagbesteding, het leren omgaan met beperkingen en uw medicijngebruik.
 • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

Hersenletsel 

Voor informatie over de behandeling van mensen met hersenletsel in combinatie met psychiatrische aandoeningen kunt u terecht op de website van ons Specialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie. Dit centrum is gespecialiseerd in de revalidatie en behandeling van mensen met hersenletsel.

Meer weten?

www.hersenletsel.ggzoostbrabant.nl

Licht Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (LVB-P)

Voor informatie over de behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische aandoeningen kunt u terecht op de website van ons Specialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie. Dit centrum is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met LVB-P.

Meer weten?

lvb-psychiatrie.ggzoostbrabant.nl

Bipolaire stoornis (Manisch depressie)

Mensen met een bipolaire aandoeningen hebben te maken met stemmingswisselingen. Het ene moment kunnen ze erg uitgelaten zijn (manie) en het andere moment heel neerslachtig (depressie). Wisselende stemmingen worden afgewisseld met periodes waarin iemand redelijk stabiel is.
Deze aandoening kan gepaard gaan met psychoses. 

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van bipolaire stoornissen bij:

 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (65 jaar en ouder 

Behandeling
De behandeling van een bipolaire stoornis bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van het soort bipolaire stoornis dat is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u deze aandoening al heeft.  

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGt): In deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Gesprekstherapie: Tijdens gesprekstherapie gaat u in gesprek met een behandelaar. De behandelaar luistert naar uw persoonlijke verhaal en helpt u anders tegen bepaalde situatie aan te kijken. In gesprekstherapie leert u onder andere uzelf beter begrijpen, uw mogelijkheden en kwetsbaarheden te accepteren en uw grenzen beter aan te geven.
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling. 
 • Psychomotorische therapie (PMT): In deze therapie leert u beter omgaan met de gevolgen van een trauma en vergroot u de stabiliteit in uw dagelijks leven, door lichamelijke oefeningen en opdrachten te doen. Het doel van de therapie is uw eigen lichaamssignalen en gevoelens te onderzoeken, waardoor uw psychische klachten verminderen of verdwijnen.
 • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

Zie Dwangmatig gedrag

Persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een gezonde persoonlijkheid zijn in staat om hun gedrag op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en situatie. Hierdoor zijn ze tevreden over zichzelf en kunnen ze goed functioneren in hun omgeving. Wanneer negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek. 

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen bij: 

 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (65 jaar en ouder 

Behandeling
Onze behandeling is erop gericht u te helpen om uzelf beter te leren kennen en te begrijpen. Door inzicht in uw gedachten, emoties en gedrag, leert u hier beter mee omgaan. Door vaste patronen te doorbreken, ontstaan nieuwe mogelijkheden. We kijken vooral naar de dingen die u lastig vindt of waar u moeite mee heeft. Ons doel is dat u kunt omgaan met uw problemen en uw leven weer op de rit krijgt. 

Uit onderzoek weten we dat persoonlijkheidsstoornissen goed behandeld kunnen worden met onze behandelmethoden:

 • Schematherapie (SFT): Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie en kan u helpen om hardnekkige patronen van denken, voelen en doen te veranderen. U leert omgaan met problemen, uw omgang met anderen te verbeteren en om sterker en zelfstandiger te worden. 
 • Mentalization Based Treatment (MBT): Door MBTleert u uw eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Hierdoor leert u zogezegd beter ‘mentaliseren’. Hierdoor kunt u zowel de beweegredenen en emoties van een ander begrijpen, als uw eigen redenen waarom u dingen doet zoals u ze doet.
 • Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD): Met behulp van GIT-PD krijgt u inzicht in starre denk-, voel- en gedragspatronen, en wordt u geholpen deze te veranderen. De behandeling vindt op maat plaats, afgestemd op uw hulpvraag. Door de GIT-PD-behandeling bent u beter in staat om probleemoplossend te denken en functioneert u beter in werk en relaties. 

Afhankelijk van uw diagnose en uw hulpvraag kiezen we in het adviesgesprek samen de zorgroute en de daar bijhorende behandelvormen die het beste bij u passen.
Het behandelplan, dat we bij de start van de behandeling samen opstellen, vormt de leidraad van de behandeling. Waar nodig stelt u een crisisplan op, eventueel samen met familie of naasten, met ondersteuning van een hulpverlener. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten of
lees een van deze flyers

 

 

Psychose

Iemand met een psychose kan erg in de war en angstig zijn, last hebben van hallucinaties en/of waandenkbeelden hebben. Zo kan iemand stemmen horen, of het idee hebben dat hij achtervolgd wordt. Een psychose kan ook eenmalig voorkomen, of optreden bij andere ziektebeelden zoals manisch-depressieve stoornis of ernstige depressies. 

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van psychose bij: 

 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (65 jaar en ouder

Behandeling
Als u wordt behandeld voor een psychose krijgt u bijna altijd medicijnen voorgeschreven. Het medicijn tegen een psychose noemen we een antipsychoticum. Dat betekent letterlijk: tegen een psychose. Soms geven we ook een medicijn tegen de onrust en de angst.

U krijgt regelmatig gesprekken en we kijken of de medicijnen voldoende werken. We betrekken ook altijd uw familie en/of uw partner bij de behandeling, uw familie maakt u in het dagelijkse leven mee. Dit doen we door gesprekken met uitleg en tips. Wie thuis intensieve begeleiding nodig heeft, kan hulp krijgen van ons FACT-team. Zij hebben veel deskundigen in het team, die allemaal bereid zijn om u verder te helpen.

Klinische behandeling

Soms is het noodzakelijk iemand op te nemen in een psychiatrische instelling, of op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is nodig als u geobserveerd moet worden, u in uw eigen omgeving niet meer tot rust kan komen, te angstig bent of een gevaar vormt voor uzelf of uw omgeving.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie: Tijdens deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig ingezet ter ondersteuning aan de behandeling. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

 

 

Psychotische kwetsbaarheid

Iemand met psychotische kwetsbaarheid maakt een langdurige psychose of meerdere psychosen mee. Bij een psychose is iemands contact met de werkelijkheid ernstig verstoord. Iemand ziet bijvoorbeeld beelden of hoort stemmen die er voor anderen niet zijn. Of iemand is ervan overtuigd dat hij wordt achtervolgd.

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van psychose bij: 

 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (65 jaar en ouder 

Behandeling
Tijdens en vlak na een acute, psychotische fase spelen medicijnen een belangrijke rol bij de behandeling van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. De belangrijkste medicijnen zijn antipsychotica. Deze moeten de psychotische symptomen die u heeft, zoals angst, verwarring en wanen verminderen. Ook hebben ze een kalmerende werking.

Als het lukt om de ziekteverschijnselen te behandelen, dan blijft er altijd nog een zekere gevoeligheid bestaan. Met die kwetsbaarheid moet u leren omgaan, maar ook de mensen in uw omgeving. Daarom brengen we goed in kaart welke verschijnselen zich voordoen en op welke gebieden uw functioneren verminderd is. Het tegengaan van de ziekteverschijnselen, waarbij medicijnen een belangrijke rol spelen, vereist van u, uw familie en de behandelaar een grote mate van samenwerking.

Psychologische behandeling

Aanvullend op de medicijnen kunt u psychologische begeleiding krijgen. Hierbij kunt u denken aan: 

 • Cognitieve gedragstherapie: Tijdens deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Psycho-educatie: Bij psycho-educatie geven we informatie aan u of uw familie/naastbetrokkenen over hoe om te gaan met een psychische kwetsbaarheid. Psycho-educatie leert u vaardigheden om het leven in handen te kunnen nemen.
 • Gezinsinterventies: Voor een volwaardige en efficiënte behandeling is de samenwerking met uw familie en naasten belangrijk. Zonder die samenwerking is het voor een psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) onmogelijk om het effect van de behandeling te beoordelen.

Klinische behandeling

Soms is het noodzakelijk iemand op te nemen in een psychiatrische instelling, of op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is nodig als u geobserveerd moet worden, u in uw eigen omgeving niet meer tot rust kan komen, te angstig bent of een gevaar vormt voor uzelf of uw omgeving.

Thuis begeleiding door FACT

Wie thuis intensieve begeleiding nodig heeft, kan hulp krijgen van het FACT-team. Zij hebben veel deskundigen die u verder kunnen helpen. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

 

 

Trauma 

Soms kunnen ingrijpende gebeurtenissen (trauma) zoals geweld, misbruik of een ongeluk zo diep ingrijpen in het leven dat er psychische klachten ontstaan.

Voor wie

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma bij: 

 • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
 • Volwassenen (23-65 jaar) 

De behandeling van trauma bestaat uit verschillende onderdelen:

Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van uw klachten, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u hier al last van heeft.

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals een persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën: 

 • Imaginair rescripten (ImRs) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die wordt gebruikt bij traumaverwerking. Wanneer u een schokkende gebeurtenis meemaakt kan het zijn dat u zaken en gedachten gaat vermijden die u doen denken aan deze gebeurtenis, omdat deze u angstig maken, u er nachtmerries of flashbacks van krijgt. Dit kan belemmerend zijn voor uw dagelijks leven. Een herinnering wegdrukken kan een tijdelijke oplossing zijn, maar maakt het probleem op de lange termijn erger. Met imaginaire rescripting wordt steeds een klein deel van een herinnering aan een traumatische ervaring opgeroepen. Samen met uw behandelaar herschrijft u in een veilige omgeving deze herinnering.
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandeling voor PTSS. Klachten die hierbij voorkomen kunnen zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, nare gebeurtenis zoals bijvoorbeeld: een ongeval, seksueel geweld of een geweldincident. Het denken aan deze gebeurtenis blijft een emotionele reactie oproepen. Vaak gaat het om herinneringen aan een nare gebeurtenis die zich blijven opdringen, denk bijvoorbeeld aan angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Ook schrik- en vermijdingsreacties komen vaak voor.
 • Exposure therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie, die wordt gebruikt bij de behandeling van PTSS. Wanneer u een schokkende gebeurtenis meemaakt, kan het zijn dat u zaken en gedachten gaat vermijden die u doen denken aan deze gebeurtenis, omdat deze u angstig maken, u er nachtmerries van krijgt of flashbacks. Een herinnering wegdrukken kan een tijdelijke oplossing zijn, maar maakt het probleem op de lange termijn erger. Met imaginair exposure gaat u op een systematische en veilige manier en onder veilige omstandigheden, vertellen over de gebeurtenissen die u angstig maken. Door uzelf bloot te stellen aan de herinneringen van het trauma en deze in gedachten opnieuw te beleven, kunt u leren dat uw angstige verwachtingen niet uitkomen en u meer controle krijgt over deze herinneringen. Deze herinneringen (flashbacks en nachtmerries) komen dan minder snel tevoorschijn op momenten dat u het niet wilt én als ze nog wel voorkomen merkt u dat u ze beter aan kan.
 • Intensieve ambulante traumabehandeling. In het intensive trauma behandelprogramma volgt u een intensief traumabehandeling-traject met meerdere behandel sessies per dag of week waarin verschillende behandelmethodieken (Psychoeducatie, IE, ImRS, EMDR) aangeboden worden. In een relatief korte periode volgt u een trauma verwerkingstraject voor uw trauma gerelateerde klachten. 
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning van de behandeling.
 • Psycho-educatie: Hierbij geven we informatie aan u of uw familie/naastbetrokkenen over hoe om te gaan met een psychische kwetsbaarheid. Psycho-educatie leert u vaardigheden om het leven in handen te kunnen nemen.
 • Systeemtherapie: U bent op verschillende manieren met anderen verbonden. Als partner, familie, collega, vriend(in), klasgenoot, etc. De relaties met deze mensen noemen we een systeem. Deze therapie richt zich op het herstellen van deze relaties

 Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten of
lees een van deze flyers