Menu

banner-langdurigverblijf

Banner-Klik-kaart-wonen-dagbesteding

Een passende (tijdelijke) woon- of verblijfvorm

Bij het zoeken naar een passende woon- of verblijfvorm is de juiste balans tussen geborgenheid en zelfstandigheid belangrijk. De keuze ervan hangt verder af van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar problematiek. We kennen een diversiteit aan verblijf- en woonvormen. Van (poli)klinisch verblijf tot beschut, beschermd en begeleid wonen op een van onze terreinen.

Langdurend intensief verblijf (LIV)

Beschut, beschermd, begeleid wonen

Wij bieden verschillende vormen van beschermd, begeleid en beschut wonen. Er zijn woonvormen in woonwijken, aan de rand vanHuize Padua en in verzorgingshuizen. De begeleiding kan variëren van zeer intensief (24 uur per dag) tot een enkele keer per week. Ook zijn er appartementen waar de cliënt zelfstandig woont en waar alleen begeleiding gevraagd wordt als dat nodig is.

  • Beschut wonen
    Beschut wonen is bedoeld voor mensen met een chronisch psychiatrisch beeld, denk aan schizofrenie, schizo-affectieve stoornissen en bipolaire stoornissen, maar ook alcoholdementie en andere afhankelijkheid van middelen. De cliënten wonen zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk, maar kunnen terugvallen op de veiligheid en de voorzieningen van het terrein van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Er is 24-uurs zorg aanwezig.
  • Beschermd wonen
    In een beschermende woonvorm woont de cliënt samen met anderen. Soms met continue begeleiding, soms alleen op dagdelen, met de nadruk op ondersteuning en bevordering van de zelfstandigheid. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een redelijk stabiel psychiatrisch beeld, die wel langdurige ondersteuning nodig hebben vanuit de GGZ, maar niet (langer) op een terreinvoorziening.
  • Begeleid wonen
    Begeleid wonen is bedoeld voor cliënten die minder begeleiding nodig hebben dan in een beschermende woonvorm. Zij wonen meestal zelfstandig in een woning die ze zelf huren of gekocht hebben. Soms is het ook mogelijk om samen met anderen een woning te huren. De Zorggroep Langdurende GGZ kan hulp bieden bij het organiseren hiervan. Ook is het mogelijk om in de thuissituatie begeleiding te krijgen.
Ga naar boven

Achtergrond-oranje